PILDA FIULUI RISIPITOR (1)

„Un om avea doi fii.” (Luca 15:11)

Eroul din pilda fiului risipitor este tatăl. El avea doi fii. Unul era rebel, celălalt era religios. Dar îi iubea pe amândoi. Şi pentru că erau familia lui, el a refuzat să-i abandoneze. În timp ce fiul mai mic era departe bălăcindu-se în păcat, fiul cel mare era acasă complăcându-se în făţărnicie. Unul era vinovat de păcatele trupeşti (cele evidente); celălalt era vinovat de păcatele duhului (cele nu atât de evidente). Numai când fiul cel mic a pierdut totul şi-a dat seama că viaţa lângă tatăl şi în ascultare de regulile lui este cel mai sigur şi mai reconfortant loc în care se putea găsi. Numai când fratele cel mare a descoperit diferenţa dintre respectarea regulilor şi a avea o relaţie a putut înţelege cuvintele tatălui său: „tot ce am eu este al tău” (Luca 15:31). Unul era o persoană nefericită ce respecta regulile; celălalt era o persoană nefericită ce încălca regulile. (Care eşti tu?) Problema a fost că nici unul dintre fii nu cunoştea cu adevărat inima tatălui lor pentru că amândoi erau egoişti. Dar asta s-a schimbat când ei au descoperit că tatăl i-a iubit în ciuda slăbiciunilor lor şi că a plănuit să-i binecuvânteze. Să înţelegem un lucru: Poţi citi Biblia, te poţi duce la biserică, poţi respecta toate regulile – şi să nu cunoşti cu adevărat credincioşia lui Dumnezeu, dragostea Lui şi planul Lui pentru tine. Până nu-L cunoşti cu adevărat pe Dumnezeu, nu vei avea nici o ancoră în viaţă; vei fi aruncat de colo-colo de fiecare împrejurare, emoţie şi ispită. Dar când ştii Cui îi aparţii, vei începe să înţelegi cine eşti, ce trebuie să faci şi unde trebuie să ajungi.

Share