PIEDICI ÎN CALEA RUGĂCIUNII (2)

„Nu aveţi, pentru că nu cereţi” (lacov 4:2)

lată încă două piedici în calea rugăciunilor noastre: 1) Lipsa rugăciunii. Se estimează că din 667 de rugăciuni pentru lucruri specifice menţionate în Biblie, există 454 de răspunsuri specifice. Asta înseamnă că Biblia este o carte de rugăciuni – şi răspunsuri. Problema noastră este că petrecem mult timp discutând despre rugăciune şi nu reuşim să trecem la fapte şi să ne rugăm. Charles Trumbull a spus: „Rugăciunea eliberează puterea lui Dumnezeu”. Scopul rugăciunii nu este să învingi împotrivirea lui Dumnezeu, ci să crezi în El şi să cauţi voia Lui. Cuvântul Său spune: „nu aveţi, pentru că nu cereţi”. CE. Cowman a scris: „Nici un bărbat şi nici o femeie nu realizează atât de multe cu un consum atât de mic de timp ca atunci când el sau ea se roagă”. Până nu înveţi să te rogi prin credinţă şi să aştepţi răspunsul lui Dumnezeu, nu vei ajunge nicăieri. 2) Lipsa de preocupare pentru alţii. Când evreii s-au plâns că Dumnezeu nu le răspunde la rugăciuni, El le-a spus: „deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi, şi rupe orice fel dejug; împarte-ţi pâinea cu cel flămând… dacă vezi pe un om gol, acopere-l, şi nu întoarce spatele semenului tău … şi Domnul va răspunde” (Isaia 58:6-9). Păcatul şi necredinţa nu sunt singurele lucruri care îţi împiedică rugăciunile; viaţa centrată pe propria persoană le împiedică! O fetiţă s-a rugat timp de mai multe săptămâni, cerându-l lui Dumnezeu un anumit lucru. în cele din urmă, plină de frustrare, ea a spus: „Apropo, Doamne, ţi-am spus lucrul acesta de mai multe ori”. Dacă te afli şi tu în această situaţie, nu te mai gândi la propriile tale nevoi şi concentrează-te asupra nevoilor celorlalţi.

Share