PIEDICI ÎN CALEA RUGĂCIUNII (1)

„Ca să nu fie împiedecate rugăciunile voastre” (1 Petru 3:7)

lată două piedici în calea rugăciunilor noastre: 1) Păcatul nemărturisit. „Păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedecă să vă asculte” (Isaia 59:2). în calitate de credincios, Dumnezeu aşteaptă să umbli în ascultare. „Ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci dreptate, să iubeşti mila, şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?” (Mica 6:8). Să remarcăm că acestea sunt „cerinţe”. Dacă nu le respecţi, îţi pierzi timpul rugându-te, doar dacă nu rosteşti o rugăciune de pocăinţă. Trebuie să cauţi iertarea iui Dumnezeu şi atunci El îţi va asculta rugăciunile. 2) Conflictele nerezolvate. „Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la rândul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre… ca să nu fie împiedecate rugăciunile voastre”. Nu are rost să te rogi dacă vă certaţi mereu unul cu altul. „Cine zice că este în lumină, şi urăşte pe fratele său, este încă în întuneric până acum” (1 loan 2:9). Dumnezeu îţi va răspunde când vii la lumină, când te confrunţi cu situaţia care v-a făcut să vă separaţi şi când încerci să repari relaţia. Uneori nu este dificil să faci schimbări. „Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii” (Romani 12:18). Alteori cealaltă persoană preferă să ţină flacăra conflictului aprinsă în loc să-ţi accepte scuzele. Când se întâmplă asta, uită-te in inima ta. îţi doreşti cu adevărat restaurarea sau preferi să acuzi şi să laşi ca lucrurile să se agraveze? Dacă încercările tale au fost făcute din toată inimă şi cu sinceritate, Dumnezeu nu va lăsa ca o relaţie frântă să stea în calea rugăciunilor tale. Dar dacă încercările tale au fost făcute şovăielnic şi spre slujirea proprie, mai încearcă o dată – dar de data aceasta cu adevărat.

Share