Perioada din urmă

Pe alocurea vor fi mari cutremure de pământ…Luca 21.11


„Scara Richter“, numită după autorul ei, Charles Richter, este utilizată astăzi peste tot pentru măsurarea intensităţii cutremurelor. Dorinţa lui Richter era să protejeze populaţia de cutremure. Dar faţă de posibilităţile de prezicere sigură a cutremurelor era foarte sceptic.
În marea „cuvântare de rămas-bun“ a Domnului Isus Hristos, din care este citat versetul de astăzi, El indică spre faptul că în perioada sfârşitului, cutremurele vor fi o parte din judecata lui Dumnezeu. Oamenii vor muri de teamă în aşteptarea lucrurilor care se vor petrece pe pământ.
Acelaşi Domn, care a exprimat foarte clar ceea ce va fi în viitor, doreşte şi astăzi să salveze oameni de mânia viitoare a lui Dumnezeu. Mulţi au acceptat această ofertă, s-au plecat înaintea lui Dumnezeu şi s-au smerit. Păcatele lor au fost anulate. Ei vor fi păziţi nu numai de judecăţile temporare ale lui Dumnezeu, ci vor fi în siguranţă şi faţă de judecata veşnică ce va veni peste toţi oamenii care n-au vrut să-şi recunoască vina înaintea lui Dumnezeu. Groaza acelei judecăţi nu poate fi descrisă în cuvinte omeneşti, atât de gravă va fi.
Nu este acesta un îndemn de a vă pune în ordine relaţia dumneavoastră cu Dumnezeu?

Când Isus va apărea încă o dată pe pământ, orice genunchi se va pleca înaintea Lui. Pe lângă aceasta orice limbă va mărturisi că Isus Hristos este Domnul. Autoritatea Sa va fi apoi respectată de toţi şi făcută cunoscut public. Această onoare viitoare pe care Domnul Isus o va primi de la creaturile Sale, Îl va preamări pe Dumnezeu. „Cine Îl cinsteşte pe Fiul, îl cinsteşte şi pe Tatăl.“
Prin credinţă putem să ne subordonăm deja astăzi autorităţii Sale şi să-L onorăm prin laudă şi adorare.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *