PENTRU CE S-A RUGAT PAVEL

“Nu încetăm să ne rugăm pentru voi” (Coioseni 1:9]

Când venea vorba de cei pe care îi iubea, să observăm pentru ce se ruga Pavel: 1) Ca ei să înţeleagă voia lui Dumnezeu. “Să cerem să vă umpleţi de cunoştinţa volei Lui, în orice fel de înţelepciune şi pricepere duhovnicească”. Roma nu era un loc în care puteai fi creştin cu uşurinţă şi totuşi, Pavel a scris: “Ascultarea voastră este cunoscută de toţi”. (Romani 16:19). Ascultarea ta faţă de voia lui Dumnezeu trebuie să fie prioritate pentru tine. Când ţi se pomeneşte numele, nimeni nu ar trebui să se îndoiască de nivelul dedicării tale faţă de Domnul Isus. 2) Ca vieţile lor să fie plăcute înainte lui Dumnezeu. “Pentru ca astfel să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca sâ-l fiţi plăcuţi în orice lucru” (Coioseni 1:10). Când vei sta înaintea lui Dumnezeu pentru a-ţi primi răsplata, nu vei auzi cuvintele: “bine spus” sau “bine gândit”, ci “bine, rob bun şi credincios” (Matei 25:21). 3) Ca ei să sporească în lucrarea pe care le-a încredinţat-o Dumnezeu. “Aducând roade în tot felul de fapte bune” (Coioseni 1:10). Nimic nu aduce o mai mare bucurie în inima unui părinte decât să-şi vadă copilul prosperând. Şi Dumnezeu simte acelaşi lucru pentru tine. 4) Ca ei să persevereze prin puterea Lui. “întăriţi, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare şi îndelungă răbdare” (Coioseni 1:11). Asemenea unui bec, tu depinzi de puterea unei alte surse. Deci dacă nu rămâi conectat la Dumnezeu, vei fi slab din punct de vedere spiritual. 5} Ca să-L laude pe Dumnezeu. “Mulţumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi parte de moştenirea sfinţilor” (Coioseni 1:12). Cu alte cuvinte, trăieşte cu o atitudine de mulţumire şi o inimă plină de laudă.

Share