PE CINE AI CÂŞTIGAT TU PENTRU HRISTOS?

„Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură” (Marcu 16:15)

Într-o zi, un pastor i-a spus managerului unui magazin: „de multe ori am discutat cu dumneavoastră despre covoare, dormitoare şi instalaţii, dar nu am discutat niciodată despre afacerea mea. Mi-aţi putea acorda câteva minute?” După ce a fost condus într-un birou privat, pastorul şi-a scos Noul Testament şi l-a îndemnat pe manager să devină creştin. La final, lacrimi au început să şiroiască pe obrazul bărbatului şi a spus: „Am şaptezeci de ani. M-am născut în acest oraş şi peste o sută de lucrători şi cinci sute de slujitori din diferite biserici mă cunosc în calitatea mea de om de afaceri. Dar sunteţi singurul care mi-a vorbit vreodată de sufletul meu”. În acea zi, el a îngenuncheat şi şi-a predat viaţa iui Hristos. Noi am pus căruţa înaintea calului! Credem în continuare că dacă invităm oameni la biserică, ei vor fi mântuiţi. Şi îi mulţumim lui Dumnezeu că lucrul acesta se întâmplă. Dar când cei din biserica primară se adunau la închinare ei erau deja câştigaţi pentru Hristos înainte să meargă la biserică! Ultima faptă a lui Hristos a fost câştigarea unui suflet pe cruce. Ultima Lui poruncă pentru noi a fost să câştigăm suflete pentru El. Şi ultima Lui rugăciune pe cruce a fost pentru iertarea unui suflet. Nu trebuie să ai pregătire teologică; trebuie doar să fii îndrăgostit de Hristos. Când eşti îndrăgostit, lucrul acesta se vede pe faţa ta şi se exprimă în vorbele tale. Domnul Isus a spus: „după ce voi fi înălţat… voi atrage la Mine pe toţi oamenii” (Ioan 12:32). Nu te îngrijora că nu-i poţi atrage pe oameni la Hristos; prezintă-li-L şi El se va ocupa de restul.

Share