Patru comunicări

„Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voieşte ca toţii oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.“ 1 Timotei 2.3,4


Dumnezeu doreşte să vă comunice patru lucruri:
1. Trebuie să fiţi mântuit: „Toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu“ (Romani 3.23).
2. Nu vă puteţi mântui singur: „pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii“ (Galateni 2.16). „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este harul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni“ (Efeseni 2.8, 9).
3. Dumnezeu a purtat de grijă pentru salvarea dumneavoastră: „Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos, care a murit pentru noi“ (1 Tesaloniceni 5.9, 10). „Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, Cel neprihănit pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu“ (1 Petru 3.18).
4. Domnul Isus poate să mântuiască: „De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea, ca să mijlocească pentru ei“ (Evrei 7.25).

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *