Patria noastră

2 FEBRUARIE

„Eu sunt străin şi venetic printre  voi…” Geneza 23.4  

 Patria noastră

            În 26 iulie 1953 a avut loc o primă încercare de răscoală sub Fidel Castro contra condu­cerii corupte din Cuba. De la întoarcerea sa din exil în decembrie 1956, Castro a condus un război contra acestei conduceri, care la 1 ianuarie 1959 a hotărât să plece în străinătate. Atunci, un milion de cubanezi s-au decis să plece în exil în America. Cea mai mare parte dintre aceştia se numesc şi astăzi „cubanezi exi­laţi”. Ei şi-au păstrat obiceiurile şi limba, o întoarcere în „patria” lor fiind oricând posibilă. Aceştia nici nu se gândesc să dobândească cetăţenia americană.

            Când creştinii spun că patria lor este în cer şi că sunt străini pe acest pământ, atunci acest lucru trebuie să se vadă în comportamentul lor. De „obiceiurile” creşti­nilor ţine păstrarea distanţei faţă de rău. De aseme­nea, creştinii trebuie să-şi păstreze „limba” patriei lor. Creştinii trebuie să „stăruie în rugăciune” şi să doreas­că patria lor. Numai când ei vor păstra obiceiurile şi limba lor, vor menţine vie speranţa întoarcerii acasă. Dacă vor arăta faţă de băştinaşi respect şi dragoste, şi aceştia vor fi curioşi să afle despre patria cerească.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *