Păstorul meu

„Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic.” Psalm 23.1

             Cine ar putea exprima tot ce cuprind aceste cuvinte? Acest Păstor este Domnul şi Mântuitorul cel atotputer­nic; El dispune de tot ceea ce serveşte spre binele alor Săi; El îi iubeşte şi îi conduce cu mână sigură. Cum ar putea El, după ce Şi-a dat viaţa pentru ei, să-i lase să sufere lipsuri? El cunoaşte greutăţile drumului pe care îl au de parcurs ai Săi. El însuşi a mers pe acest drum. El a cunoscut duşmănia lumii, încercările pe care le fo­loseşte duşmanul, ca să-i aducă la cădere, dacă este cu putinţă, pe cei temători de Dumnezeu. Ce bine că El îi poate scăpa din aceste pericole!

            Autorul acestui psalm este David. El şi strămoşii săi cunoşteau oile. În mod sigur, David a fost un păstor bun, deosebit. Numele lui înseamnă „preaiubitul”, şi el este un model minunat, care ne aminteşte de Domnul Isus, Păstorul divin, venit de la Tatăl ceresc. Cine ci­teşte liniştit acest psalm şi se gândeşte la Mântuitorul va fi binecuvântat. Cine îl are pe Hristos ca Păstor al sufletului său nu va duce lipsă de niciun bine, nu va merge cu frică pe calea vieţii, nu se va pierde, căci au­de glasul care spune: „Nimeni nu le va smulge din mâ­na Mea.” Fericit este cititorul care poate spune cu convingere: Domnul este Păstorul meu!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *