PARTEA DREAPTĂ A CORĂBIEI

“Aruncaţi mreaja în partea dreaptă a corăbiei” (loan 21:6)

Când iei decizii pe baza îndoielii şi a necredinţei, ele nu vor duce niciodată la ceva bun. După ce L-au auzit pe Domnul Isus promiţându-le că va învia din morţi şi că-L vor vedea viu, ucenicii s-au întors la vechile obiceiuri dinainte de a-L cunoaşte: pescuitul. Dumnezeu va folosi trecutul nostru pentru a ne da învăţături, dar El nu ne duce niciodată înapoi, doar înainte. Când teama şi nesigu­ranţa ne fac să dorim să ne întoarcem la siguranţa a ceea ce cunoaştem, ajungem ca ucenicii: “Au ieşit, şi au intrat într-o corabie; şi n-au prins nimic în noaptea aceea” (loan 21:3).

Dar iată vestea cea bună: dacă te-a chemat Dumnezeu, chemarea mai este valabilă. Să remar­căm cum li s-a adresat Domnul Isus: “Copii”… aveţi ceva de mâncare?” (loan 21:5). În ciuda vieţii tale lipsite de strălucire, tu eşti în continuare copilul Său! Apoi El le spune: “Aruncaţi mreaja în partea dreaptă a corăbiei”. Şi atunci nu au putut trage mreaja din cauza cantităţii mari de peşte. Atunci ucenicul pe care-l iubea Isus i-a spus lui Petru: “Este Domnul!” (loan 21:7). În acea dimineaţă Domnul Isus a luat micul dejun cu ei, a reînnoit părtăşia, le-a luat îndoielile şi i-a trimis să schimbe lumea.

Care este lecţia? Când lucrăm în afara voii lui Dumnezeu e ca şi cum am pescui în partea greşită a corăbiei; ne epuizăm şi la sfârşit nimic nu ne justifică eforturile. Ai tu succes în viaţa ta? Nu? Poate nu pescuieşti în partea potrivită a corăbiei! Lucrurile nu se vor îndrepta până când nu te supui lui Hristos, până nu îţi înnoieşti părtăşia cu El şi până când nu-L laşi să-ţi călăuzească paşii.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *