PĂRĂSEŞTE PERIMETRUL CONFORTULUI TĂU (2)

„Cum vor auzi despre El fără propovăduitor?” (Romani 10:14)

 John Ortberg spune: 1) ..Nu exclude pe nimeni! Domnul Isus le-a vorbit vameşilor, leproşilor, păcătoşilor şi neamurilor, iar aceştia au şocat liderii religioşi prin faptul că au spus da … Poate există în viaţa ta cineva care e atât de departe de Dumnezeu încât l-ai tăiat de pe listă… o rudă care îţi ridiculizează credinţa, o cunoştinţă care se împotriveşte de ani de zile, cineva atât de adâncit în păcat încât tu crezi că nu mai există speranţă? Nu spune nu în dreptul nimănui … nu ştii când inima acelei persoane se va despietri sau cum va lucra Duhul lui Dumnezeu”. 2) Pune-te în papucii acelei persoane! Ortberg continuă: „La câteva străzi de casa părinţilor mei se află cel mai mare templu budist din America. Am plecat de acolo şi am primit o revelaţie uimitoare despre cât de intimidat poţi fi când mergi într-un loc de închinare ca străin, neştiind obiceiurile. Când inviţi pe cineva la biserică, e mult mai probabil să accepte dacă mergeţi împreună. Apoi duceţi-vă la o cafea şi discutaţi despre ce s-a petrecut acolo”. 3) Fii mâinile si picioarele Domnului Isus! Legea evreiască interzicea leproşilor să aibă legături cu persoanele sănătoase. Dar când un lepros s-a apropiat de El, Domnul Isus a stat de vorbă cu el şi l-a atins pe cel ce nu mai fusese atins de ani de zile (Marcu 1:40-45). S-a infectat Domnul Isus de lepră? Nu, El l-a infectat” pe lepros cu Evanghelia, deoarece Domnul Isus era mai contagios cu puterea lui Dumnezeu decât era leprosul cu boala lui. Fii un creştin contagios, care-i infectează pe ceilalţi cu dragostea lui Dumnezeu. Uitâ-te la mâinile tale. Cât de des le întinzi înspre cineva care stă departe de Dumnezeu? Împărăţia Lui s-a răspândit în acelaşi mod de două mii de ani: prin credincioşii care propovăduiesc Evanghelia şi îi aduc pe oameni la Hristos!

Share