Panica pe stadion

„împăraţii pământului, domnitorii, căpitanii oştilor, cei bogaţi şi cei puternici, toţi robii şi toţi oamenii slobozi s-au ascuns în peşteri şi în stâncile munţilor.”

Apocalipsa 6.15

 

Panica de pe stadion

            Un telefon anonim de la un membru al unei organiza­ţii teroriste anunţa existenţa unei bombe pe un sta­dion din Spania. Cei 70.000 spectatori au fost eva­cuaţi de urgenţă. Meciul de fotbal s-a întrerupt înainte de final. Nu mai conta scorul, ci doar salvarea vieţilor oamenilor. Unii spectatori au luat-o la fugă de teama să nu-i prindă explozia bombei.

            Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, vorbeşte despre o pa­nică, dar nu pe stadioane, ci în întreaga lume. Când va veni ziua judecăţii Aceluia ce astăzi este respins ca Mântuitor, atunci împăratul şi proletarul, învăţatul şi neînvăţatul, tânărul şi vârstnicul, bărbaţii şi femeile care nu vor fi acceptat mântuirea lui Dumnezeu, vor intra în panică. În panica aceea mare, vor zice munţilor şi stâncilor „Cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne de Faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie…, căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui, şi cine poate sta în picioare?”

            Cititorule, astăzi poţi să alegi să fii de partea Mântui­torului! Dacă îl alegi pe Mântuitorul, nu vei intra în pa­nica judecăţii viitoare.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *