“PANĂ CÂND”

“…un om s-a luptat cu el până…” (Geneza 32:24)

Biblia spune: “lacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor”. Când Dumnezeu hotărăşte să se ocupe de tine, El te va face să fii singur. Să remarcăm că lacov “a rămas”. Când e necesară o operaţie, nimeni nu are voie să intre în sala de operaţie. Ceva din tine trebuie rezolvat sau altfel nu vei supravieţui. Să remarcăm şi faptul că “atunci un om s-a luptat cu el până…”. Unii poate te vor părăsi, dar nu şi Dumnezeu. “Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos” (Filipeni 1:6). “Până” când lacov devine Israel, “până” când amăgitorul devine stăpânitor cu Dumnezeu, “până” când începi să umbli, să vorbeşti şi să trăieşti aşa încât toată lumea din jurul tău îşi va da seama că ai fost atins de Dumnezeu. Dumnezeu nu te va lăsa să trăieşti cu lucruri pe care până acum ţi le-a trecut cu vederea . Când nu mai ai timp, El se va lupta cu tine şi-ţi va arăta că îţi iroseşti viaţa. El se va lupta cu tine datorită atitudinilor, cuvintelor şi faptelor tale indiferente. El se va lupta cu tine datorită ingratitudinii tale şi te ajută sâ vezi cât eşti de binecuvântat. El se va lupta cu tine din cauza şovăielii tale şi a faptului că nu eşti dispus să-ţi iei un angajament. Ai schimbat locuri de muncă, ai schimbat relaţii şi ai schimbat biserici; când ai de gând să-L laşi pe Dumnezeu să te planteze definitiv undeva pentru a putea aduce rod? Există doi de “până” în această relatare. Primul, Dumnezeu s-a luptat cu lacov până când a spus da. Al doilea, lacov s-a luptat cu Dumnezeu până când El l-a binecuvântat. În acel moment numele lui lacov a fost schimbat, trecutul său s-a încheiat şi a început viitorul pe care Dumnezeu îl avea în plan pentru el.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *