PUTEREA CARE VINE DE SUS (1)

„Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare” (2 Corinteni 4:8)

Maxima: „Ce nu te distruge te face mai puternic”, s-a dovedit a fi adevărată. Astăzi vom vorbi despre patru afirmații la care trebuie să fim atenți, atunci când le auzim, și să nu le transmitem mai departe, 1) „Când devii creștin, toate problemele tale au luat sfârșit.” Cel ce ți-a spus asta, nu a aflat-o din Scriptură. Pavel a spus: „Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare; în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți; prigoniți, dar nu părăsiți; trântiți jos, dar nu omorâți.” (v. 8-9). 2) Toate problemele cu care te vei confrunta vreodată ţi le rezolvă Biblia. Desigur, Dumnezeu ne dă multe sfaturi în Cuvântul Său, dar tot El dorește să umblăm ,prin credință, nu prin vedere”. (2 Cor. 5:7). Asta înseamnă să primești învățătură din Cuvântul Său, călăuzire și atenționare prin Duhul Sfânt și sfătuire din partea creștinilor maturi și a prietenilor evlavioși. 3) ..Dacă ai probleme. înseamnă că nu ești spiritual.” Din contra, cu cât vei fi mai spiritual cu atât mai multe probleme vei avea. Atacurile lui Satan sunt o dovadă a faptului că nu ai fost cucerit, că reprezinți o amenințare pentru împărăția întunericului și că faci voia lui Dumnezeu. Cu cât e mai aprig focul, cu atât e mai mare nivelul binecuvântării care te așteaptă la sfârșit, așa că mergi mai departe. 4) „Faptul că ești expus unei învățături biblice sănătoase îți rezolvă automat toate problemele.” Acest lucru te va ajuta negreșit să-ți rezolvi problemele, dar nu le va rezolva în locul tău. Trebuie să fii „împlinitor” al Cuvântului, nu doar „un ascultător uituc” (vezi lacov 1:23). Pavel scrie: „Întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului” (Efeseni 6:10-11). Cu alte cuvinte, ai nevoie de puterea care vine de sus.

Share

CE ÎNSEAMNĂ SĂ IUBEȘTI CU ADEVĂRAT?

„Dragostea … este plină de bunătate” (1 Corinteni 13:4)

Una dintre cele mai profunde înțelegeri ale iubirii față de o persoană vine din scrierile lui Pavel: „chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuiește; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, sufere totul. Dragostea nu va pieri niciodată” (v. 5-8). Ion era căsătorit cu Maria de cincizeci de ani. Într-o seară, în dormitor, Maria i-a spus lui Ion: „Când eram tineri mă țineai de mână.” Puțin uimit, Ion a luat-o pe Maria de mână. „Când eram tineri, te cuibăreai lângă mine,” i-a spus Maria. Cu mare greutate Ion a luat-o pe Maria în brațe. „Când eram tineri îmi șopteai cuvinte de dragoste la ureche,” i-a zis ea. Deodată, Ion a aruncat pătura la o parte și a sărit din pat. Uluită ,Maria l-a întrebat: „Unde te duci, dragule?” „Să-mi pun dinții, draga mea!” i-a răspuns el. Să-i șoptești soției, cuvinte pline de dragoste, când ești în floarea vieții, și când ai tinerețea de partea ta, pare simplu, nu-i așa? Dar când șoptești aceleași cuvinte: „Te iubesc!” la aceiași ureche, după ani de zile, când acea persoană miroase a mentol, poartă aparat auditiv și proteză dentară – asta cum pare? Extraordinar, nu-i așa? Asta este dragoste!

Share

FII BUCUROS!

„Veți ieși cu bucurie” (Isaia 55:12)

In fiecare dimineață, spune: „Astăzi voi umbla cu bucurie.” Lucrul acesta îți va da o atitudine corectă! General vorbind, există trei feluri de oameni: 1) Cei ce se simt prost că se simt bine. Ei cred că nu ar trebui să fim bucuroși, ci mai degrabă responsabili de felul în care ne manifestăm. Prea multă veselie este firească, nu duhovnicească – cred ei. 2) Cei ce îti strică bucuria pentru că îi deranjează. Adesea acești oameni au fost răniți de viată, mânia lor stă să izbucnească și nu suportă să vadă oameni bucuroși. 3) Cei ce îți înalță duhul si suflă viată peste tine. Tu spui: „Dar nu ne învață Biblia că noi, credincioșii, trebuie să fim diferiți de necredincioși?” Ba da, însă nu diferiți pe latura negativă – ci diferiți pozitiv! Dacă nu îți iei angajamentul de a umbla în bucuria Domnului, vei găsi modalități negative de a te deosebi de necredincioși. Pavel scrie: „Bucurați-vă totdeauna în Domnul!” (Filipeni 4:4) Dacă te gândești astfel: „Lui Pavel îi este ușor să spună; el nu are problemele mele,” mai gândește-te o dată! Când a scris aceste cuvinte, Pavel se afla în închisoare si nu existau șanse să scape. Pentru el, bucuria a fost o decizie, nu o reacție la circumstanțe. Tu întrebi: „Cum a putut Pavel să fie bucuros în închisoare?” El a înțeles că adevărata bucurie vine atunci când ești dedicat unui lucru mai mare decât propriile tale interese. Biblia spune: „bucuria Domnului va fi tăria voastră” (Neemia 8:10). Adevărata bucurie necesită trei lucruri: a) Alegerea conștientă de a te concentra asupra bunătății lui Dumnezeu în fiecare zi. b) Dorința de a-i binecuvânta pe ceilalți cu orice prilej, c) înțelegerea faptului că bucuria produce tărie, și asta explică de ce bucuria este prima țintă a vrăjmașului. Când o pierzi, îți pierzi puterea și el câștigă – așadar fii bucuros!

Share

CĂLĂUZIREA DIVINA (3)

„Avem nădejde că ne va mai izbăvi încă” (2 Corinteni 1:10)

Pavel scrie: „nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim; ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții. El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte, și avem nădejde că ne va mai izbăvi încă” (v. 8-10). Pentru Pavel, ceea ce părea a fi sfârșitul drumului, era doar o infuzie de putere și bunăvoință din partea lui Dumnezeu în viața sa. Drept rezultat, el a continuat spunând că prin toate acestea a învățat să nu se încreadă în el însuși, ci în Dumnezeu care „înviază morții.” Când planurile tale par lipsite de viață, puterea de înviere a lui Dumnezeu începe să acționeze în viața ta cu o mai mare măsură. Câtă vreme ai un Tată ceresc iubitor, la care să apelezi, un cuvânt de la Domnul în care să te încrezi și credința care să-l activeze, ai toate motivele să te bucuri. Așa că, astăzi începe să-L chemi pe Dumnezeu! Și fă-o prin credință – nu îndoindu-te. Crede că El Își va arăta puterea pentru tine; apoi privește cum va schimba situația spre binele tău. De ce? Pentru că începi să te încrezi în Acela care poate face ceva! Nu uita că indiferent cât de puternic ești, sau plin de succes, nu va exista niciodată vreun moment în viața ta în care să nu ai nevoie de harul si călăuzirea lui Dumnezeu- Cu cât înveți lucrul acesta mai repede, cu atât mai bine va fi de fine.

Share

CĂLĂUZIREA DIVINA (2)

„Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea” (Filipeni 2:13)

Subliniază aceste cuvinte: „Dumnezeu lucrează în voi.” El o face atunci când îți angajezi mintea, când îți deschizi gura, când îți miști picioarele și când îti folosești mâinile pentru a face ceea ce El a pus deja în inima ta. In clipă în care spui da voii Sale, El iți va da capacitatea de a o împlini. Putem observa ca El nu îți descoperă voia Sa și apoi te cheamă. Mai întâi te cheamă și când pășești prin credință și Îl asculți, El ți-o descoperă pas cu pas, dându-ți putere şi echipându-te pe măsură ce înaintezi. Dacă te gândești că îți trebuie ceva mai multe detalii înainte de a-ți lua un angajament, fii atent la următoarele lucruri: Mai întâi, Dumnezeu te poate face să nu te simți confortabil acolo unde te găsești. „Ca vulturul care își scutură cuibul… așa a călăuzit Domnul” Deuteronom 32:11-12). Pentru a-şi învăța puii să zboare, mama vultur îi împinge efectiv afara din cuib. Ea alege să-i dea afară din lumea lor. Iți poți imagina ce gândesc ei? „Propria-mi mamă îmi face una ca asta.” Dar până nu este forțat să părăsească confortul cuibului, puiul de vultur nu-și dă seama că s-a născut să zboare, să-și desfacă aripile, să-și folosească puterea şi să-și ocupe locul în văzduh. Dumnezeu îți tulbură zona confortului astăzi? In al doilea rând, direcția trasată de Dumnezeu este imposibil de urmat fără ajutorul Său, deoarece El a stabilit astfel. Domnul Isus a spus: „Despărțiți de Mine, nu puteți face nimic” (loan 15:5). În al treilea rând, în călăuzirea Lui există perseverență. Ideile omenești dispar, însă călăuzirea lui Dumnezeu rămâne. Asta înseamnă că timpul este de partea ta, așa că, nu o lua înaintea lui Dumnezeu.

Share