NU TE ÎNDOI DE CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

„Credința vine în urma auzirii” (Romani 10:17)

Poți avea dubii în ceea ce privește propriile tale abilități, dar nu te îndoi niciodată de abilitățile lui Dumnezeu – sau de promisiunile Sale si de dorința lui de a le îndeplini. Psalmistul a scris: „Ți S-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor Tale” (Psalmul 138:2). Singurul lucru din univers pe care Dumnezeu l-a pus deasupra Numelui Său este Cuvântul Său. Așa că umple-ți mintea cu el, rostește-l zilnic si nu-l pune niciodată sub semnul întrebării. Îndoiala își are deseori originea în înclinația noastră de a ne încrede în forțele proprii. încrederea în sine este un concept cu mare priză la public; el ne încurajează să ne bazăm pe propriile noastre competențe si abilități. însă Biblia spune: „Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înțelepciune va fi mântuit” (Proverbe 28:26). După cum spune și versetul din inima sau centrul Bibliei: „Mai bine este să cauți un adăpost în Domnul, decât să te încrezi în om” (Psalmul 118:8). Așadar, pune-L pe Dumnezeu în centrul încrederii tale, nu pe tine însuti sau pe oricine altcineva. Te îndoiești de tine însuți si de propria ta valoare? Iți pui la îndoială abilitatea de a-ți dezvolta cariera? Îti pui la îndoială abilitatea de a lega prietenii sănătoase? In ciuda faptului ca a trăit alături de Domnul Isus aproape trei ani și i-a auzit promisiunea că va învia dintre cei morți, Toma a spus totuși: „Dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.” (loan 20:25). Domnul Isus i-a întors spatele lui Toma din cauza necredinței lui? Nu, El nu respinge niciodată o inimă sinceră. Domnul Isus S-a arătat în persoană si a rezolvat toate îndoielile lui Toma. Și pe măsură ce citești cuvântul Său și Îi cauți Fata, El îți va ușura povara slăbiciunilor și a necredinței. Când încetezi să mai trăiești in lumea „simțurilor” și înveți să umbli prin credință, îndoielile tale vor începe să dispară una câte una.

Share

ÎNCEARCĂ SĂ-I VEZI PE OAMENI AȘA CUM ÎI VEDE DUMNEZEU

„Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos (2 Corinteni 3:3)

Când ne gândim la unii dintre cei pe care Domnul Isus i-a numit ucenici, ne vine în minte cuvântul „nepotriviți.” Însă Domnul Isus nu S-a lăsat influențat. La fel ca în situația în care cauți o comoară în gunoi, El a reușit să le vadă potențialul, să -l aducă la lumină și să-l dezvolte . Aceasta e și istoria ta, nu-i așa? Pavel scrie: „Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă … nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu.” Nu alții îți scriu istoria. Nici măcar tu nu ți-o scrii. „Duhul Dumnezeului celui viu” o scrie. Asta înseamnă că cele mai bune zile ale tale încă nu au sosit! Pe o tejghea se afla o Biblie veche, alături de alte sute de cărți jerpelite. Mulți oameni au luat-o și i-au răsfoit paginile. Nu era într-o stare foarte bună – firește, nu merita nici doi lei – așa că era dată la o parte. Apoi a luat-o un om, care a scos un strigat de uimire si grăbindu-se s-o plătească a plecat cu ea acasă. A dat pe ea o sumă derizorie. S-a dovedit a  fi un Gutenberg original a cărui valoare s-a estimat la peste un milion de lire sterline! Prin câte mâini a trecut acea veche carte înainte de a fi răscumpărată? De câte ori a fost aruncată la o parte de oameni care nu erau conștienți de valoarea ei? De fapt cu toții am fost dați la o parte până când Domnul Isus a văzut valoare în noi. Dar în loc să plătească un preț de nimic, El a plătit cel mai mare preț posibil. „Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi.” (Romani 5:8). Așadar, atunci când ai*o zi proastă, uită-te în oglindă și amintește-ti: „Dumnezeu mă iubește prin valoarea pe care mi-a dat-o la Calvar!” Apoi du-te și încearcă să-i vezi pe ceilalți ca pe niște comori fără de care Dumnezeu nu a putut trăi; păcătoși pentru care a murit Hristos, ca noi sa fim răscumpărați.

Share

INCURAJEAZA-TI PASTORUL!

„A pus pe preoți în slujbele lor, și i-a îmbărbătat la slujba Casei Domnului” (2 Cronici 35:2)

Biblia spune că regele losia „a pus pe preoți în slujbele lor, și i-a îmbărbătat la slujba Casei Domnului.” losia a făcut două lucruri: i-a instruit și i-a încurajat. De ce? Pentru că una fără alta nu sunt de folos! De câte ori ai plecat de la biserică simțind că ai fost înălțat, încurajat si inspirat de predică? Întrebare: Te-ai gândit vreodată să-i spui pastorului cât de mult a însemnat pentru tine sau i-ai trimis un e-mail ca să-i spui că îi apreciezi lucrarea? Pastorii sunt mai mult blamați decât apreciați. Aproximativ 37% dintre ei renunță la lucrare din cauza descurajării. Pavel a fost și el descurajat de aceea scrie: „După venirea noastră în Macedonia, trupul nostru n-a avut nici o odihnă. Am fost necăjiți în toate chipurile: de afară lupte, dinăuntru temeri. Dar Dumnezeu, care mângâie pe cei smeriți, ne-a mângâiat prin venirea lui Tit. Și nu numai prin venirea lui, ci și prin mângâierea cu care a fost mângâiat și el de voi. El ne-a istorisit despre dorința voastră arzătoare, despre lacrămile voastre, despre râvna voastră pentru mine, așa că bucuria mea a fost și mai mare.” (2 Corinteni 7:5-7). Tit l-a încurajat pe Pavel în două feluri: 1) Vizitându-I. „Ne-a mângâiat prin venirea lui Tit.” Fie că-ți convine, fie, că nu, atunci când nu mergi la biserică, tu spui: „Frate pastor, nu meriți să vin să te ascult.” 2) lmbărbătându-l. „El ne-a istorisit despre dorința voastră arzătoare, despre lacrămile voastre, despre râvna voastră pentru mine, așa că bucuria mea a fost și mai mare.” Săptămâna aceasta, încurajează-ți pastorul.

Share

CUM SA RĂMÂNEȚI ÎMPREUNĂ

„Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri… Bărbaților, iubiți-vă nevestele” (Coloseni 3:18-19)

Să ne imaginăm două bărci cu vâsle care plutesc pe un lac agitat. Într-una se află un bărbat, iar în cealaltă o femeie. Au toate intențiile să vâslească unul lângă altul, dar dar cu toate acestea încep să o ia în direcții opuse până nu se mai pot nici auzi din cauza vântului. In scurt timp, bărbatul se trezește într- un capăt al lacului, iar femeia în celălalt. Nici unul dintre ei nu știe cum au ajuns să se despartă sau cum s-ar putea reîntâlni. Acum să ne imaginăm doi proaspăt căsătoriți. Stau în fața altarului și jură că vor tăi în dragoste și armonie. Din nefericire, în jumătate din cazuri, nu e așa. Dacă relația lor nu este păstrată și cultivată, se vor îndepărta unul de altul. Acesta e motivul pentru care cele două bărci romantice se depărtează una de cealaltă ajungând în părți diferite ale lacului. Așadar, cum pot soții și soțiile să rămână îndrăgostiți și împreună toată viața? Vâslind din greu! Puneți timp deoparte pentru activități romantice. Gândiți-vă unul la celălalt pe parcursul zilei. Evită ceea ce dă naștere certurilor și resentimentului. Îngrijește-te de dorințele și nevoile celuilalt. Acestea sunt căile ce duc la armonie și prietenie. Da, e greu să ții două bărci împreună, dar este posibil dacă fiecare partener este hotărât să vâslească. Nimic nu poate învinge o căsnicie bună, dar trebuie să te străduiești să ai parte de așa ceva, deoarece curenții culturii și stresul vieții vă pot face să vă despărțiți. De aceea spune Biblia: „Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, cum se cuvine în Domnul. Bărbaților, iubiți-vă nevestele.” Așa că, astăzi fă ceva special pentru soțul sau soția ta.

Share

EXPRIMĂ-ȚI DRAGOSTEA!

„Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți” (Matei 22:39)

Când vorbești despre dragostea fată de ceilalți trebuie să faci două lucruri: 1) Trebuie s-o rostești. Un bătrân pescar care era, căsătorit cu răbdătoarea și suferinda lui soție, rareori își lua timp ca să-si exprime afecțiunea. In cele din urmă, frustrată, aceasta i-a zis: „Cum se face că nu-mi spui niciodată că mă  iubești?” Fără să clipească, el a declarat: „Ti-am spus că te iubesc când m-am căsătorit cu tine si dacă mă voi răzgândi vreodată îți voi da de știre!” E o istorioară drăguță, dar nu e la fel de drăguță când e realitate. Soțul sau soția ta poate știu că îl/o iubești, dar tot trebuie să te audă spunând. La fel si copiii tăi, prietenii tăi și persoanele din cercul tău de influentă. De fapt, tu poți spune „te iubesc” de multe ori dar nimeni nu-ți va spune să te oprești! 2) Trebuie s-o arăți. Toți au nevoie de o bătaie pe umăr. Dr. Dolores Krieger, profesor de asistență medicală la Universitatea din New York, care a desfășurat numeroase studii despre puterea atingerii umane, a descoperit că atât cel care atinge, cât și cel atins experimentează un mare beneficiu fiziologic în urma contactului cu o ființă umană. Funcționează în felul următor: Celulele roșii poartă hemoglobina, o substanță care transportă oxigenul la țesutul corpului. Dr. Krieger a  descoperit că atunci când o persoană atinge o altă persoană, nivelul hemoglobinei din fluxul de sânge al ambelor persoane crește. In acel moment, țesuturile din corp primesc mai mult oxigen, ceea ce revigorează corpul și poate contribui la procesul de vindecare. Ceea ce se vede este puterea efectivă a dragostei în acțiune. Îți face bine să iubești! Nimic nu-ți aduce o răsplată mai mare, nimic nu te mulțumește si nu te încurajează mai mult decât dragostea față de alții prin vorbe și prin fapte.

Share