FII CA ESTERA!

„Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde” (1 Corinteni 10:11)

Este o greșeală să crezi că marii eroi ai Bibliei au fost altfel decât noi și să spui: „In situația mea, o astfel de viață nu este posibilă.” Estera s-a născut în robie și din cauza frumuseții sale, un rege păgân a făcut-o una dintre soțiile sale. Să mai vorbim despre sentimentul neapartenenței! Dar nici un loc nu este nepotrivit când te afli în locul în care dorește Dumnezeu să fii! Când Haman a complotat la exterminarea iudeilor, Estera se afla într-un loc strategic pusă de Dumnezeu ca să-i salveze. Ea și-a descoperit scopul vieții când Mardoheu, unchiul ei, i-a spus: „pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție” (Estera 4:14). Care a fost răspunsul ei? „Voi intra la împărat, în ciuda legii; și, dacă va fi să pier, voi pieri.” (y. 16). Dar în loc să piară, ea a ieșit triumfătoare! Prin urmare, ce putem noi învăța de la Estera? 1)Când pornești la drum, Dumnezeu nu-ti oferă toate detaliile. Asta nu înseamnă că El nu are un plan. Numai când Îl cauți pe El descoperi planul Său și primești putere de la El. 2) Cunoștința înseamnă putere. Fie că ești rob, fie că ești stăpân, când știi că Dumnezeu te-a chemat, vei putea doborî orice piedică îți iese în cale. 3) Când stii că Dumnezeu este la cârmă, ai îndrăzneală. Când Estera a zis: „Dacă va fi să pier, voi pieri”, ea nu a făcut altceva decât să se pună în mâna lui Dumnezeu, știind că poate înfrunta până și moartea cu îndrăzneală, bizuindu-se pe Domnul. Nu numai că Dumnezeu are un plan pentru tine aici pe pământ, dar El are unul și mai bun sus în ceruri. O astfel de perspectivă nu-ți aduce decât beneficii.

Share

CINCI RĂSPUNSURI EXTREM DE IMPORTANTE

„Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?” (Romani 8:31-35)

Apostolul Pavel pune cinci întrebări extrem de importante: 1) „Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?” Siguranța prezenței lui Dumnezeu înclină balanța în favoarea ta. Așadar, indiferent cu ce te confrunți astăzi, nu uita: „Dumnezeu este pentru mine.” 2) „El, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?” (v. 32) Gândește-te puțin: ți-ar salva Dumnezeu sufletul ca apoi să te lase să te aperi singur? Sau se ocupă El de nevoile tale veșnice și nu și de cele pământești? Nu! 3) „Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela care-i socotește neprihăniți!” (v. 33). Orice voce acuzatoare, chiar și a ta, nu contează în curțile cerului. Acceptarea lui Dumnezeu întrece respingerea de către oricare altă persoană, și El te accepta pentru că te vede „în Hristos.” 4) „Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu, și mijlocește pentru noi!” (v. 34). Când acuzatorii tăi se ridică împotriva ta, Domnul Isus, avocatul apărării tale, îi reduce la tăcere. De ce? Pentru că sângele Său te acoperă! 5) „Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos?” (v. 35). Pavel răspunde la propria sa întrebare: „nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos Domnul nostru”.(v. 38-39). Cunoașterea acestor cinci adevăruri te va ajuta să te bucuri în timpul zilei și să dormi mai bine noaptea!

Share

PUTEREA CARE VINE DE SUS (4)

„losif a visat un vis și l-a istorisit fraților săi, care l-au urât” (Geneza 37:5)

Puterea care vine de sus învinge neînțelegerea si respingerea. Uneori oamenii pe care te bazezi vor încerca, de fapt, să profite de tine. Când Dumnezeu îți încredințează o viziune prea mare pentru capacitatea lor de înțelegere, ei vor spune: „Pălăria aceasta este prea mare pentru tine” și vor încerca să te ajusteze – după mărimea lor! Frații lui losif l-au vândut ca rob, după care s-au întors acasă si i-au spus tatălui lor că losif a fost ucis de fiare sălbatice. Iți poți imagina ce a simțit losif când a fost întrebat: „Povestește-mi de familia ta.” Generalul Dwight D. Einsenhower a spus: „Nu există victorii la preț de nimic.” Și, din păcate, trădarea apare în biserică la fel de des ca în societatea seculară. Când Charles Spurgeon avea douăzeci de ani, la biserica lui veneau atât de mulți oameni că nu mai încăpeau în clădire. Așa că, s-a întâlnit cu treizeci de persoane din conducerea bisericii și a sugerat construirea unui auditoriu care să poată găzdui 5.500 de persoane. Le-a spus că cei care se îndoiesc de reușita acestui lucru trebuie să plece. Și au plecat douăzeci și trei! Spurgeon, însă a rămas fidel viziunii pe care i-a încredințat-o Dumnezeu. El a dat dovadă de perseverență în ducerea ei la capăt și timp de treizeci si cinci de ani, biserica Metropolitan Tabernacle a fost asaltată de mulțimi de oameni, dimineață si seară, făcând-o una dintre cele mai influente biserici din istorie. „Există vreun râu care ți se pare de netrecut? Există vreun munte pe care nu-l poți străpunge? Dumnezeu este specializat în lucruri care par imposibile; El poate face ceea ce alții nu pot.

Share

PUTEREA CARE VINE DE SUS (3)

„Maria și Aaron au vorbit împotriva lui Moise” (Numeri 12:1)

Puterea care vine de sus învinge împotrivirile familiei. Când Miriam și Aaron s-au plâns de relația lui Moise cu Dumnezeu, el și-a păstrat blândețea și smerenia în fața împotrivirilor lor. Când s-a confruntat cu provocarea de a se retrage sau de a merge înainte, David Livingstone a dat dovadă de puterea care vine de sus. Soția sa, Mary i-a făcut atâtea necazuri, văicărindu-se mereu și criticându-l,încât i-a făcut lucrarea vieții sale aproape imposibilă. Tensiunea dintre ei a devenit atât de mare încât Livingstone a trimis-o acasă în Anglia pentru o perioadă de peste doisprezece ani, timp în care el a suferit, a sângerat și în cele din urmă a murit în Africa, pentru cauza lui Hristos. Când Domnul Isus S-a dus în Nazaret pentru a-Şi începe lucrarea printre cei  cu care a crescut, unii dintre ei au încercat să-L arunce pe de stâncă. In ciuda învățăturilor și minunilor Sale, familia Sa a crezut că este nebun. S-a simțit rănit? Firește. Dar nu S-a dat bătut. El a spus: „Dacă vine cineva la Mine, și nu urăște pe tatăl său, pe mamă-sa, pe nevastă-sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul Meu. Și oricine nu-și poartă crucea, și nu vine după Mine, nu poate fi ucenicul Meu. Căci, cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor” (Luca 14:26-28). Când familia este împotriva ta, iubește-i și roagă-te pentru ei, întrucât Dumnezeu le poate schimba inima. Până atunci, tu slujește-L în continuare.

Share

PUTEREA CARE VINE DE SUS (2)

„In lume veți avea necazuri” (loan 16:33)

Astăzi vom vorbi despre două motive pentru care trebuie să valorifici puterea care vine de sus: 1) Ea aduce biruința în suferință. Boala te secătuiește de putere fizică, emoțională și mentală – moment în care ai nevoie de puterea care vine de sus. Biblia spune: „Duhul omului îl sprijină la boală; dar duhul doborât de întristare, cine-l va ridica?” (Proverbe 18:14). Charles Spurgeon a fost cunoscut oamenilor drept „prințul predicatorilor.” Lucrarea sa a avut impact asupra Londrei și asupra unei bune părți din Insulele Britanice. Cu toate acestea, a fost atât de bolnav, încât a trebuit să-și petreacă o mare parte din timp în sudul Franței. Soția sa, care a devenit invalidă după nașterea celor doi fii gemeni, a trecut dincolo de limitarea sa fizică cu ajutorul puterii care vine de sus. Deși era paralizată, a coordonat din pat, lucrarea de distribuire a cărților, soțului ei. Iar datorită efortului său, și a puterii sale mobilizatoare, cărțile lui Spurgeon se află pe rafturile multor oameni din întreaga lume.2)Învinge limitările financiare. Lucrarea lui George Muller, care a fondat mai multe case pentru copiii orfani din Bristol, e un exemplu de putere care vine de sus. El a salvat viețile a mii de copii și a făcut-o prin credință. De multe ori nu a avut banii necesari pentru mâncarea de la masa următoare, însă nu s-a plâns niciodată. În schimb, s-a rugat. Ca răspuns la credința sa, au venit bani din toate colturile lumii, mare parte de la persoane pe care nici nu le cunoștea. Muller a trăit după principiul Scripturii: „În sârguință, fiți fără preget. Fiți plini de râvnă cu duhul. Slujiți Domnului. Bucurați-vă în nădejde. Fiji răbdători în necaz. Stăruiți în rugăciune.” (Romani 12:11-12).

Share