„NELINIȘTIT, IRITABIL ȘI NEMULȚUMIT”

„Dă-mi această apă, ca să nu-mi mai fie sete” (loan 4:15)

În cadrul programului „Alcoolici anonimi” în doisprezece pași, cei ce caută vindecare sunt învățați că atunci când devin „neliniștiți, iritabili și nemulțumiți” îi paște pericolul de a se întoarce înapoi la drogul de care vor să scape. Dar nu-i ajută! De ce? Pentru că în fiecare dintre noi se află un gol de forma lui Dumnezeu pe care numai El îl poate umple. Unii dintre noi încearcă să umple golul cu relații umane. Domnul Isus a întâlnit o femeie care divorțase de cinci ori și trăia în concubinaj. Conversația dintre ei s-a desfășurat astfel: „Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăși sete. Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba încă apa pe care i-o voi da Eu, se va preface în el într-un izvor de apă, care va țâșni în viața veșnica.” „Doamne” l-a zis femeia „dă-mi această apă, ca să nu-mi mai fie sete” (v. 13-15). Trupul îți spune când îți este foame și sete. La fel și sufletul – și dacă ești înțelept, vei asculta. Singura dependență sănătoasă este dependența de Dumnezeu! Cu toții avem tendința de a răspunde dorințelor noastre firești, în loc să răspundem nevoilor sufletului. Așa că, ne întoarcem spre lucruri cum ar fi munca, relațiile intime și divertismentul. Acum am mai adăugat unul – Internetul. Psihologii îi tratează deja pe unii dinte noi care suferă de „dependență de Internet”. Regele David avea totul: putere, popularitate, plăceri și averi. Toate acestea l-au lăsat, însă, gol, așa că a scris: „Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa Te dorește sufletul meu pe Tine, Dumnezeule!” (Psalmul 42:1). Învață să recunoști când esti „neliniștit, iritabil si nemulțumit” si caută-L pe Dumnezeu.

Share

…V-AȚI ÎNTORS … CA SĂ SLUJIȚI… ȘI SĂ AȘTEPTAȚI!”

„De la idoli v-ați întors la Dumnezeu, ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat, și să așteptați din ceruri pe Fiul Său” (1 Tesaloniceni 1:9-10)

Să citim ce le-a scris Pavel, credincioșilor din Tesalonic: „Voi înșivă ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit Cuvântul în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt; așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. In adevăr, nu numai că de la voi Cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea. Căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut, și cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu, ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat, și să așteptați din ceruri pe Fiul Său” (v. 6-10). Viețile acestor credincioși s-ar putea rezuma în trei cuvinte: „întors, slujiți, și așteptați”. Să ne uităm la fiecare dintre acestea și să vedem ce putem învăța. 1) întoarcerea. Pocăința înseamnă să faci o întoarcere radicală. Necesită renunțarea și părăsirea tiparelor de gândire firești si a căilor tolerante. 2) Slujirea. încearcă să-i slujești pe alții în loc să aștepți ca ei să te slujească. La sfârșitul fiecărei zile, roagă-te: „Doamne, cât de bine te-am slujit astăzi?” Căci slujindu-i pe alții Îl slujești pe El. 3) Așteptarea. Dacă ai ști sigur că Domnul Isus vine mâine, ce ai face altfel astăzi? Ți-ai schimba obiceiurile, vorbirea, atitudinile? Unii dintre noi ne trăim viețile ca și cum Hristos s-ar fi răzgândit cu privire la a doua sa venire. Nu greși, El va reveni! Să nu fii prins cu garda jos. Străduiește-te să trăiești fiecare zi în lumina apropiatei Sale reveniri. Făcând astfel, prioritățile tale se vor rearanja!

Share

CALIFICAREA PENTRU POZIȚIA DE LIDER ÎN BISERICA

„Dacă râvnește cineva să fie episcop” (1 Timotei 3:1)

Biblia subliniază trăsăturile de caracter, specifice celor aflați în conducerea unei biserici sau își doresc să fie. „Trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții. Să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mârșav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani; sa-și chivernisească bine casa, și să-și țină copiii în supunere cu toată cuviința. Căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de Biserica lui Dumnezeu? Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngâmfe și să cadă în osânda diavolului. Trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară, ca să nu ajungă de ocară, și să cadă în cursa diavolului. Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiți, nu cu două fețe, nu băutori de mult vin, nu doritori de câștig mârșav: ci să păstreze taina credinței într-un cuget curat. Trebuie cercetați întâi, și numai dacă sunt fără prihană, să fie diaconi. Femeile, de asemenea, trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile. Diaconii să fie bărbați ai unei singure neveste, și să știe să-și cârmuiască bine copiii și casele lor. Pentru că cei ce slujesc bine ca diaconi, dobândesc un loc de cinste și o mare îndrăzneală în credința care este în Hristos Isus.” (1 Timotei 3:1-13). Deci, te califici sau mai ai de lucrat, fratele meu?

Share

ASCULTA MUSTRAREA DOMNULUI

„Eu mustru și pedepsesc” (Apocalipsa 3:19)

Mustrarea lui Dumnezeu ne smerește în domeniile în care avem nevoie de smerenie. Când ne mustră, avem trei opțiuni: 1) Să ne revoltăm împotriva Lui. 2) Să murmurăm și să ne scuzăm. 3) Să primim mustrarea Lui și să revenim pe cale. Însă schimbarea de durată nu poate nici măcar să înceapă până când nu acceptăm că Dumnezeu ne iubește necondiționat și așa cum suntem. Fără asta, vei tot încerca zadarnic să te schimbi, așteptându-te să câștigi dragostea și acceptarea Sa. În realitate deja ai parte de ele – doar că nu o știi! Mulți dintre noi credem că dacă ne acceptăm pe noi înșine, scuzăm toate lucrurile care sunt greșite la noi. Nu e așa! Nu poți primi mustrarea lui Dumnezeu așa cum se cuvine până nu ai o înțelegere clară a dragostei pe care ți-o poartă. Fără asta, vei interpreta mustrarea Sa ca pe o respingere și vei crede că dezaprobarea comportamentului tău este o dezaprobare a propriei persoane. Pentru a creste spiritual, trebuie să crezi că Dumnezeu este dedicat față de tine, mai ales când te mustră și când te călăuzește pe căi pe care nu le înțelegi. În astfel de vremuri, trebuie să ai o încredere neclintită în dragostea Sa pentru tine. Apostolul Pavel a fost convins că nimic nu-l poate despărți de dragostea lui Dumnezeu (vezi Romani 8:39). In Apocalipsa capitolul trei, Dumnezeu vorbește fiecăruia dintre noi când spune: „Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia, pe care-i iubesc.” Una din cele mai puternice dovezi ale dragostei si acceptării lui Dumnezeu este mustrarea Sa. Firește, ar trebui să fii îngrijorat când ea lipsește! Așadar, dacă Dumnezeu te mustră chiar acum,fii curajos, bucură-te și ascultă de mustrarea Lui!

Share

DUMNEZEU ESTE … (7)

„Din locașul Tău cel înalt Tu uzi munții; și se satură pământul” (Psalmul 104:13)

Te-ai întrebat vreodată de ce nicăieri, altundeva în univers, nu găsim apă din abundență decât aici pe pământ? Toate telescoapele și cei care au călătorit în spațiu confirmă acest lucru. Apa, incredibilul solvent, dizolvă aproape orice de pe pământ, în afară de acele lucruri care susțin viața. Acest lichid uimitor, pe care îl considerăm ceva obișnuit, există sub formă de gheață, pătrunde prin stâncă și produce solul: Ca zăpadă, depozitează apa în văi. Ca ploaie, udă și curăță pământul. Ca abur, oferă umezeală aproape pe toate suprafețele arabile de pe pământ. Se găsește în nori exact în „cantitatea potrivită. Dacă ar exista nori ca pe planeta Venus, pe pământ nu ar exista viață. Însă exact 50% din suprafața pământului este acoperită de nori în orice moment, fapt care permite să se filtreze cantitatea necesară de lumină solară. Ca abur, timp de secole, „apa a contribuit la funcționarea câtorva din cele mai puternice mașinării pe care le avem. In afară de bismut, e singurul lichid mai greu la patru grade Celsius decât la punctul de îngheț. Dacă nu ar fi așa, viața așa cum o știm noi nu ar putea exista pe această planetă. De aceea, când îngheață, este mai ușoară și se ridică deasupra. Dacă nu ar fi așa, lacurile și râurile ar îngheța de jos în sus și peștii ar muri; algele ar fi distruse, rezerva de oxigen s-ar termina și omenirea ar muri. Așadar, când ai impresia că Dumnezeu nu te bagă în seamă sau că nu-i pasă de tine, bea un pahar cu apă și spune: „Mulțumesc, Doamne!”

Share