SLUJIREA IN ASCUNS

„M-a acoperit cu umbra mânii Lui” (Isaia 49:2)

Când ești chemat să-L slujești pe Dumnezeu într-o anumită lucrare, nu este ceva neobișnuit să treci printr-o perioadă de anonimat și să te simți invizibil. Isaia a fost chemat de Dumnezeu „din pântece” (v. 1). Însă a trecut printr-o perioadă ele „umbră” în timp ce Dumnezeu îi desăvârșea lucrarea. Când o viziune ia mult timp până când dă roade și când te-ai sacrificat și ai lucrat fără să fii recunoscut și fără să vezi rezultatele, e foarte ușor să tragi concluzia că-ti irosești viața. Isaia a fost și el om. S-a simțit descurajat și a spus: „Degeaba am muncit, în zadar și fără folos Mi-am istovit puterea” (v.4). Numai fiindcă ai o astfel de impresie nu înseamnă că așa stau lucrurile cu adevărat. „El… răsplătește pe cei ce-L caută” (Evrei 11:6), iar tu nu faci excepție. A fost nevoie de treizeci de ani ca Domnul Isus să-Și înceapă lucrarea publică. Moise, David, Ioan Botezătorul și Pavel au îndurat ani întregi de anonimat înainte să fie aduși în prim-plan. In împărăția lui Dumnezeu nu există faimă peste noapte sau succes pe tavă. Autoarea creștină Beth Jones spune: „Cel ce dorește să fie folosit de Dumnezeu va avea parte de o perioada invizibilă în pustia deșertului. În acest interval, Dumnezeu îl lustruiește, îl modelează si îl pregătește pentru a fi potrivit pentru arcul Său, pentru ca la vremea potrivită să fie „o săgeată ascuțită” pe care s-o poată lansa într-o slujire folositoare. Acei ani invizibili sunt ani de slujire, de studiu, de credincioșie în lucrarea altcuiva și de lucru în spatele scenei. Biblia spune: „Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră” (Evrei 6:10). Ai răbdare; la vremea potrivită, El va scoate la lumină roadă pe care a pus-o în lăuntrul tău.

Share

ÎNNOIEȘTE-ȚI MINTEA PRIN CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

„Să vă prefaceți, prin înnoirea minții voastre” (Romani 12:2)

Lucrul de cea mai mare însemnătate pe care îl poți face, în fiecare zi, este să-ți înnoiești mintea prin Cuvântul lui Dumnezeu. Când înțelegi asta, toate lucrurile vor începe să se așeze la locul lor. Vei gândi și te vei comporta diferit așa că vei obține rezultate diferite. Mai ții minte vechiul serial de la televizor Beverly Hills? Partea interesantă a serialului era faptul că Jed și familia sa au fost eliberați de trecutul lor – o viață trăită în sărăcie în Ozarks. Însă chiar si după ce s-au mutat în Beverly Hills, California, ei au continuat să ducă o viață „de provinciali. Casa lor s-a schimbat, însă nu și obiceiurile. Tot așa s-a întâmplat și cu iudeii. Ei aveau o mentalitate de sclavi. Deși au fost eliberați și Dumnezeu se îngrijea de nevoile lor, în clipa în care s-a ivit o problemă, au dorit să se reîntoarcă în Egipt. Ei nu puteau întrezări ziua de mâine fiindcă duceau încă povara zilei de ieri! Citește cu atenție aceste cuvinte: „Să luăm, deci, bine seama, ca, atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, nici unul din voi să nu se pomenească venit prea târziu” (Evrei 4:1). Poate întrebi: „Promisiunile lui Dumnezeu nu sunt garantate?” Ba da, dacă faci ceea ce spune El! Dumnezeu a promis că te va binecuvânta în domeniul financiar, dacă dăruiești zeciuială și dacă arunci sămânța cu generozitate. El a promis că îți va netezi cărările,dacă Îl recunoști în toate căile tale. El a promis că te iartă, dacă ierți la rândul tău. Nu faci decât să dovedești voia lui Dumnezeu „cea bună, plăcută și desăvârșită atunci când îți înnoiești mintea neîncetat! Așadar, cuvântul pentru tine astăzi este acesta: reînnoiește-ți mintea prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Share

..BINE E ÎN ISUS”

„Vă dau pacea Mea … Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte” (loan 14:27)

Pacea pe care o dă Domnul Isus ne oferă siguranța că indiferent ce se întâmplă știm ca este „bine în Isus”. El ne spune: „Vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte”. Pacea pe care ne-o dă Domnul Isus nu depinde de stări și împrejurări. Ea vine atunci când știi că ești copilul lui Dumnezeu și că Tatăl tău ține în mâini universul, te iubește și se gândește mereu la binele tău. De aceea persoanele care au pierdut totul vor spune adesea că nu ar da nimic din ceea ce au învățat, chiar dacă aceasta ar însemna să recâștige tot ce au pierdut. Joni Erickson Tada a descoperit o pace supranaturală când, în urma unui accident, a ajuns într-un scaun cu rotile, iar Corrie Ten Boom a găsit aceeași pace într-un lagăr al morții, nazist. Misionara Elisabeth Elliot a găsit-o în lucrarea ei cu tribul indian care i-a masacrat soțul. Ea a scris: „numai în acceptare găsim pace… nu în renunțare.” E o mare diferență! Autorul Creath Davis subliniază următoarele: „Renunțarea este predarea în fața sortii. Acceptarea este predarea în fața lui Dumnezeu. Renunțarea se așază tăcut într-un univers gol. Acceptarea se ridică pentru a-L întâmpina pe Dumnezeu care umple acel univers cu scop si destin. Renunțarea spune: „Nu pot”. Acceptarea spune: „Dumnezeu poate”. Renunțarea paralizează procesul vieții. Acceptarea eliberează procesul pentru marea creativitate. Renunțarea spune: „Totul s-a sfârșit pentru mine.” Acceptarea spune: „Acum că am ajuns aici, ce urmează, Doamne?” Renunțarea spune: „Ce pierdere.” Acceptarea spune: „In ce mod răscumpărător vei folosi acest dezastru, Doamne?” Renunțarea spune: „Sunt singur.” Acceptarea spune: „Ție Îți aparțin, Doamne.”

Share

NU TE TEME (3)

„Pentru ce sunteți așa de fricoși?” (Marcu 4:40)

Să-L urmezi pe Domnul Isus indiferent ce s-ar întâmpla înseamnă să treci prin furtuni. Când ai căzut în apă și începi să te afunzi, înveți lucruri despre Domnul pe care nu le-ai fi învățat niciodată în alte condiții. La început, îți pui întrebarea: „Cum de am ajuns într-o așa încurcătură?” Apoi începi să vezi mâna Sa la lucru și ajungi să spui: „Cine este acesta de Îl ascultă chiar și vântul și marea?” Ucenicii au ajuns în cele din urmă în punctul în care își doreau să-L urmeze pe Domnul Isus  fără nici un dubiu. Acesta este planul lui Dumnezeu și pentru tine. „Nu te teme!” nu este o chemare la naivitate sau la ignoranță. Dumnezeu nu ne cere să uităm încercările pe care ni le aduce viața. Câtă vreme Petru s-a uitat țintă la Domnul Isus, valurile nu l-au clătinat. Așadar, uită-te la Dumnezeu, încrede-te în Cuvântul Său și adu-ți aminte de bunătatea Sa. Biblia spune: „Cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele” (Evrei 2:1). Fă tot ceea ce trebuie pentru a privi țintă la Domnul. C.S. Lewis a scris: „Stările sufletești se vor schimba, oricare ar fi orientările adoptate de minte. O știu din experiență. Acum că am devenit creștin, trec prin stări în care totul mi se pare improbabil: când, însă, am fost ateu, am trecut prin stări în care creștinismul mi se părea extrem de probabil… de aceea credința e o virtute atât de necesară: dacă nu-ți strunești stările sufletești, nu poți fi nici creștin sănătos, nici ateu sănătos, ci o creatură aflată în derivă, mânată de niște convingeri care se schimbă ca vremea și ca starea digestiei. Prin urmare, trebuie să ne exersăm obiceiul credinței”. Așadar, cuvântul pentru tine astăzi este acesta:! ”Nu te teme!”

Share

NU TE TEME (2)

„O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea lui” (Psalmul 107:8)

După ce ai trecut de greutăți și probleme, poate ai tendința de a te încrede mai puțin în Dumnezeu și de a începe să reduci riscurile. Când ai trecut prin furtuni repetate, siguranța portului începe să-ti pară atrăgătoare. E bine să te odihnești și să te reculegi, dar nu te mulțumi cu siguranța pierzând ceea ce ți-a pregătit Dumnezeu. Biblia spune: „Cei ce se pogorâseră pe mare în corăbii, și făceau negoț pe apele cele mari, aceia au văzut lucrările Domnului și minunile Lui în mijlocul adâncului.El a zis, și a pus să sufle furtuna, care a ridicat valurile mării. Se suiau spre ceruri, se pogorau în adânc; sufletul le era pierdut în fața primejdiei. Apucați de amețeală, se clătinau ca un om beat, și zadarnică le era toată iscusința. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul, și El i-a izbăvit din necazurile lor. A oprit furtuna, a adus liniștea, și valurile s-au potolit. Ei s-au bucurat că valurile s-au liniștit, și Domnul i-a dus în limanul dorit. O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea lui” (v. 23-31). Unde putem vedea minunile lui Dumnezeu? În furtunile vieții! Domnul Isus a dat 125 de porunci pe care le avem în Scriptură. Douăzeci și unu din ele încep cu „nu vă temeți” sau „îmbărbătați-vă”. A doua și cea mai importantă poruncă, aceea de a-L iubi pe Dumnezeu și pe aproapele nostru, apare numai de opt ori. Asta înseamnă că afirmația rostită cel mai des de Domnul Isus a fost aceasta: „Nu vă temeți”! De ce? Pentru că dorește să te încrezi mai mult în El!

Share