TU Al FOST CHEMAT LA O „LUCRARE SPECIALĂ”

„Din El tot trupul, … prin ceea ce dă fiecare încheietură,  își primește creșterea” Efeseni (4:16)

Pavel scrie: „Din El tot trupul, bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecărei parți în măsura ei, și se zidește în dragoste.” Există două tipuri de creștere – o creștere simbiotică și o creștere parazitară. Creșterea simbiotică apare în urma unei relații în care se dăruiește și se primește, iar din aceasta ambele părți au de câștigat. Creșterea parazitară este atunci când una dintre părți o alimentează pe cealaltă, dar nu primește nimic în schimb. Așadar, când ieși din biserică și spui: „Nu am înțeles nimic din predică,” probabil că practici creșterea parazitară. Aceasta se caracterizează prin vorbe precum: „roagă-te pentru mine, sfătuiește-mă, ajută-mă, dar să nu aștepți nimic de la mine.” Creșterea simbiotica se caracterizează prin cuvinte precum: „da, am nevoi, dar sunt dispus să dăruiesc, pentru ca toată lumea trebuie să aibă un folos.” Trupul tău este făcut din sisteme. Acestea includ sistemul respirator, sistemul circulator, sistemul muscular, sistemul limfatic, sistemul osos, sistemul imunitar, etc. Ele sunt interdependente. Așa că atunci când unul dintre ele se strică, restul trupului suferă și el. În loc să spui: „Mă duc la biserică”, nu uita că tu ești biserica. Pavel scrie: „după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, cu toate că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos … Acum, deci, Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare așa cum a volt El” (1 Corinteni 12:12, 18). Dumnezeu dorește să fii un mădular al bisericii care funcționează pe deplin. Dacă nu ești sigur care este rolul tău, cere-l și Dumnezeu îți va arăta.

Share

CÂND DOMNUL ISUS S-A RUGAT (5)

„A început să Se roage … facă-Se nu voia Mea, ci a Ta.”  (Luca 22:41-42)

Domnul Isus S-a rugat înainte de a Se confrunta cu cea mai mare criză din viața Sa. Biblia spune: „S-a dus, ca de obicei, în muntele Măslinilor. Ucenicii Lui au mers după El. Când a ajuns la locul acela, … S-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenuncheat, și a început să Se roage, zicând: „Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la Mine! Totuși, facă-Se nu voia Mea, ci a Ta.” Atunci I S-a arătat un înger din cer, ca să-L întărească” (v. 39-43.) Domnul Isus nu a așteptat până în clipa celei mai mari crize a Lui ca să se roage. Timp de trei ani și jumătate de misiune pe pământ, El Și-a format o viată de rugăciune. Înainte să-l învieze pe Lazăr din morți, citim: „Tată, Iți mulțumesc că M-ai ascultat. Știam că totdeauna Mă asculți” (Ioan 11 :41-42). Domnul Isus a avut o relație atât de apropiată cu Tatăl Său încât în momentele de presiune si durere, El a putut merge la Dumnezeu, încrezător că va avea parte de harul Său puternic. Poți face și tu la fel? Dacă nu procedezi ca și Isus, vei fi vulnerabil față de oameni și situații care îți scapă de sub control. Gândește-te la următoarea întrebare: Crezi că Domnul Isus S-a rugat atât de mult pentru că a dorit sau pentru că a crezut că trebuie? Răspunsul este – a dorit! Și dacă dorești sa-I calci pe urme și să te bucuri de cele mai bogate binecuvântări ale lui Dumnezeu, trebuie să treci de la „trebuie”, la „doresc.” lată un adevăr pe care cei care se roagă îl cunosc: Cu cât te rogi mai puțin, cu atât mai puțin îți dorești să te rogi. Si cu cât te rogi mai mult, cu atât îți dorești mai mult să te rogi. Puterea din spatele succesului uimitor al lui Hristos în viață a fost puterea rugăciunii. Începând din această clipă, ia-ți angajamentul că te vei ruga în fiecare zi.

Share

CÂND DOMNUL ISUS S-A RUGAT (4)

„Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine” (Luca 22:31-32)

Domnul Isus se ruga atunci când era preocupat de cei pe care îi iubea. El i-a zis lui Petru: „Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta; și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi.” Iar Petru chiar s-a întors. Ucenicul care s-a lepădat de Domnul lui într-un moment de slăbiciune a stat până la urmă în fața unei mulțimi de mii de oameni și le-a predicat Evanghelia și trei mii au fost câștigați pentru Hristos. Domnul Isus nu numai că i-a vindecat pe ucenicii Săi, dar i-a și avertizat de păcat. Însă în final, El și-a dat seama că cel mai măreț lucru pe care îl putea face, era să se roage pentru ei. Din nefericire, acesta e un adevăr la care avem tendința să ajungem mai târziu și nu mai devreme. Promitem, încercăm, ne zbatem și numai după ce toate eforturile noastre au dat greș ne rugăm. Rugăciunea nu trebuie să fie ultimul lucru la care recurgi, ci prima ta reacție. Prin rugăciune, situația este mutată din mâinile tale în mâinile lui Dumnezeu. Îți aduci aminte de cel patru bărbați care și-au cărat prietenul și l-au așezat la picioarele Domnului Isus? (vezi Marcu 2:3-5). Asta faci atunci când te rogi pentru cineva. Nu e ușor să duci povara altcuiva și să i-o prezinți lui Dumnezeu în fiecare zi în rugăciune. Însă este cel mai eficient lucru pe care îl poți face pentru acea persoană. Oamenii din vechime obișnuiau să spună: „Rugăciunea mișcă mâna care mișcă lumea.” Și au avut dreptate! Când o persoană dragă te dezamăgește sau te rănește, în loc să te mânii, adu-o înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Invită-L Dumnezeu să ia parte la situație, apoi dă-te la o parte și lasă-L să lucreze.

Share

CÂND DOMNUL ISUS S-A RUGAT (3)

„S-a dus în munte, ca să Se roage” (Marcu 6:46)

Să ne uităm la o altă situație când Domnul Isus S-a rugat: Când presiunile și așteptările celorlalți amenințau să înlăture planul lui Dumnezeu din viața Sa. Biblia spune: „pe când era încă întunerec de tot, Isus s-a sculat, a ieșit, și S-a dus într-un loc pustiu. Și Se ruga acolo. Simon si ceilalți care erau cu El s-au dus să-L caute; și când L-au găsit, l-au zis: „Toți Te caută.” El le-a răspuns: „Haide să mergem în altă parte, prin târgurile și satele vecine, ca să propovăduiesc și acolo; căci pentru aceasta am ieșit. Si s-a dus să propovăduiască în sinagogi, prin toată Galilea; și scotea dracii” (Marcu 1:35-39). lată ce lecție putem învăța de aici: Dacă nu înțelegi planul Iui Dumnezeu și dacă nu îl urmezi, alții vor încerca să facă planuri pentru viața ta. În urma succesului de care S-a bucurat Domnul Isus în fiecare cetate pe care a vizitat-o, mulți predicatori ar fi rămas și ar fi zidit o biserică pentru a se bucura de aplauzele și răsplata primită în urma lucrării lor. Însă nu și Domnul Isus; El umbla în ascultare de voia Tatălui. Când te uiți în urmă la greșelile pe care le-ai făcut, vei vedea că ai luat decizii ca răspuns la presiuni, nu la rugăciuni. Când nu te rogi, devii indiferent. Dumnezeu are un plan pentru viața ta și o agendă. Pentru a te sincroniza cu ambele, trebuie să te rogi constant. Domnul Isus Și-a dat seama că are timp să facă numai ceea ce l-a chemat Tatăl Său și asta l-a ajutat să spună ”nu” la toate celelalte lucruri. Tu ai fost chemat să-i iubești pe oameni – dar și să fii pe placul lui Dumnezeu. Iar încrederea ta în rugăciune vine atunci când știi că lucrezi în cadrul voii lui Dumnezeu (vezi 1 Ioan 3:21-22).

Share

CÂND S-A RUGAT DOMNUL ISUS

„S-a dus într-un loc pustiu. Și Se ruga acolo.” (Marcu 1:35)

Când nu te rogi – îți așterni drumul spre eșec. Motivul pentru care Domnul Isus nu a greșit niciodată este că El nu a neglijat niciodată rugăciunea. Să vedem un alt moment când Isus S-a rugat: Când a avut sufletul împăcat. În timpul misiunii sale de pe pământ, vărul său, Ioan Botezătorul a fost arestat și decapitat pentru că l-a confruntat pe guvernator referitor la păcatul său. „Isus, când a auzit vestea aceasta, a plecat de acolo într-o corabie, ca să Se ducă singur la o parte, într-un loc pustiu” (Matei 14.13). Dezamăgirea, singurătatea, divorțul și moartea, vor scrie capitole întregi în viețile noastre. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru terapeuți și doctori, dar în ultimă instanță nu există nimeni care poate vindeca o inimă frântă așa cum o face Dumnezeu. „Tămăduiește pe cei cu inima zdrobită, și le leagă rănile. El socotește numărul stelelor și le dă nume la toate. Mare este Domnul nostru și puternic prin tăria Lui” (Psalmul 147:3-5). Fie că vorbim despre vindecarea bolilor sau despre salvarea din păcat, nici o situație nu este prea mare sau prea mică pentru a atrage atenția Dumnezeului nostru plin de dragoste. Pentru a înțelege capacitatea lui Dumnezeu de a vindeca, să ne uităm la viața lui  Iov. Nimeni în istorie nu a pierdut mai mult decât el și cu toate acestea, Dumnezeu l-a scos la liman. În Iov capitolul 11 citim: „îți vei uita suferințele, și-ți vei aduce aminte de ele ca de niște ape care s-au scurs. Zilele tale vor străluci mal tare decât soarele la amiază, întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere, și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău, și vei vedea că te poți odihni liniștit. Te vei culca și nimeni nu te va tulbura, și mulți vor umbla după bunăvoința ta” (v. 16-19). Astăzi ești cumva trist și cu sufletul încărcat? Fă ce a făcut Domnul Isus și fă-ți timp să te rogi!

Share