SFÂNT! SFÂNT! SFÂNT!

„Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor” (Isaia 6:3)

Când Isaia L-a văzut pe Dumnezeu, el a scris: „Am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt, și poalele mantiei Lui umpleau Templul. Serafimii stăteau deasupra Lui, și fiecare avea șase aripi: cu două își acopereau fața, cu două își acopereau picioarele, și cu două zburau. Strigau unul la altul, și ziceau: „Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor! Tot pământul este plin de mărirea Lui”! Și se zguduiau ușiorii ușii de glasul care răsuna, și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: „Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor!” Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mană, pe care-l luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis: „lată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit!” Am auzit glasul Domnului, întrebând: „Pe cine să trimit, și cine va merge pentru Noi?” Eu am răspuns: „lată-mă, trimite-mă!” El a zis atunci: „Du-te și spune poporului acestuia” (v. 1-9). Nu am ales acest fragment din Scriptură să te fac să te îndoiești de neprihănirea ta înaintea lui Dumnezeu, în calitate de copil al Sau, ci am dorit să ne amintim împreună de sfințenia Dumnezeului nostru. Isaia a fost proorocul care călăuzea poporul, iar Dumnezeu a avut o misiune pentru el. Dar înainte să și-o asume, Isaia a trebuit să-și recunoască starea inimii și să-L lase pe Dumnezeu să-l schimbe. Astăzi, și noi trebuie să facem la fel!

Share

ACELAȘI LUCRU IȚI SPUNE ȘI ȚIE

,A venit Isus, a stat în mijlocul lor, și le-a zis: „Pace vouă!” (loan 20:19)

Unul din primele lucruri pe care le-a făcut Domnul Isus după ce a înviat a fost să-și caute ucenicii care l-au dezamăgit amarnic. „În seara aceleiași zile, cea dintâi a săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate, de frica Iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor, și le-a zis: „Pace vouă!” Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta Sa. Ucenicii s-au bucurat, când au văzut pe Domnul. Isus le-a zis din nou: „Pace vouă! Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, așa vă trimit și Eu pe voi.” (v. 19-21). Printre ei se afla Petru, care a umblat pe ape, care a participat la minunea înmulțirii pâinilor pentru cei cinci mii de oameni flămânzi si l-a văzut pe Moise și pe llie stând lângă Domnul Isus pe Muntele Schimbării la Față. Marele, îndrăznețul și curajosul Petru care a spus: „Chiar dacă ar trebui să mor cu Tine, tot nu mă voi lepăda de Tine.” (Matei 26:35). Și nu a fost singurul. „Toți ucenicii au spus același lucru” (v. 35). Cu toate acestea, Scriptura spune: „Atunci toți ucenicii L-au părăsit și au fugit.” (Marcu 14:50). Sfântul loan, Sfântul Andrei și Sfântul lacov – cu toții zugrăviți pe vitraliile bisericilor din lumea întreagă – l-au abandonat pe Domnul Isus când se afla în cea mai mare încercare. Totuși, când a înviat din morți, El nu a adus vorba despre asta nici măcar o dată. In schimb: Le-a arătat mâinile” (loan 20:20). De ce? Pentru a-i asigura că îi iubește în ciuda eșecurilor lor. In loc să-i renege, El le-a zis: „Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, așa vă trimit și Eu pe voi.” Astăzi, El îți spune același lucru și ție!

Share

ORARUL SĂU

„Până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el, și până când l-a încercat Cuvântul Domnului” (Psalmul 105:19)

Dumnezeu lucrează după propriul Său program. Când accepți asta, vei reuși să te bucuri acolo unde te găsești chiar acum și să mergi acolo unde dorește El să fii. Mai mult, poate Dumnezeu nu va răspunde la toate întrebările tale; cel puțin nu așa cum ți-ar plăcea ție. Dar fii sigur că lucrează. întrucât lucrarea pe care o face depășește priceperea ta, El nu te va deranja cu detalii pe care nu le poți gestiona. Gândește-te – dacă Dumnezeu ți-ar fi spus toate lucrurile prin care va trebui să treci pentru a ajunge acolo unde ești acum, le-ai fi putut face față? El știe cât durează si cât va fi de greu – de aceea tace. Dacă ți-ar arăta toată viața ta dinainte, ai leșina. Câtă vreme a stat în închisoare, losif a descoperit că atunci când Dumnezeu îți dăruiește o viziune și când te dedici acesteia, nu există nici o clauză pe care o poți lăsa pe dinafară. Deci, nu mai face previziuni cu privire la viitor. Când trăiești în trecut, ajungi să te gândești „ce-ar fi fost dacă” si când încerci să trăiești în viitor, ajungi să te întrebi „dar dacă.” Mai ții minte cântarea: „Un timp de o zi, Isuse, atât este tot ce-mi doresc. O, dă-mi Tu puteri ce-am de făcut să-nfăptuiesc. Căci mâine nu știu, Isuse, dacă va mai fi încă o zi, Nu stiu timpul când viața mea se va sfârși.” Ce trebuie tu să faci? Să crezi că Dumnezeu va rezolva lucrurile pentru tine în conformitate cu orarul Său.

Share

NU-ȚI IROSI VIAȚA ÎN REGRETE!

„Bunătățile Domnului… se înnoiesc în fiecare dimineață” (Plângerile lui leremia 3:23)

Trăiești cumva în prezent regretând timpul pierdut, oportunitățile ratate, păcatele comise și relațiile distruse? Regretul e o pierdere de vreme dacă nu te învață să fii înțelept și dacă nu-ți alimentează hotărârea de a face mai bine „data viitoare”. Biblia îl descrie pe Dumnezeu în felul următor: „Și credincioșia Ta este atât de mare!” Așadar, cum trebuie să faci față regretelor? Făcând trei lucruri: 1) Mărturisește-le. Oprește-te și gândește-te la faptele, la gândurile, la emoțiile care te-au împins să faci ceea ce ai făcut. Fă un inventar cinstit al greșelilor tale. Asumă-ți-le! Scuzele nu sunt o soluție. Când Adam a fost pus față în față cu păcatul, el s-a ascuns printre pomii din grădină. Când David a fost confruntat cu păcatul său, el a spus: „Sunt vinovat înaintea Domnului.” Urmează exemplul lui David. 2) Pocăiește-te. Biblia spune: „când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire” (2 Corinteni 7:10). Când ești prins în ghearele păcatului, rugăciunea care nu pornește din inimă ci doar de pe buze nu te va ajuta. Păcatul îl rănește pe Dumnezeu, te rănește pe tine și îi rănește pe alții. Ideea din spatele pocăinței este că te aduce în punctul în care urăști păcatul, hotărăști să renunți la el și să-i întorci spatele. 3) Trăiește curat!. Una din temele centrale ale Bibliei este „învierea”. Asta înseamnă că tu poți învia. Dumnezeu a spus în Cuvântul Său: „Nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte, și nu vă mai uitați la cele vechi! lată, voi face ceva nou” (Isaia 43:17-18). E o nouă zi cu o nouă ocazie de a-ți reface viața si de a te schimba. Așa că, trăiește-ți viața în curăție!

Share

O RUGĂCIUNE PENTRU INTEGRITATE

„Ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după Legea Domnului!” (Psalmul 119:1)

Dacă i-ai fi spus lui David că va veni ziua când va comite adulter cu Batșeba, soția lui Urie și apoi va ordona uciderea lui pentru a acoperi păcatul, probabil ar fi spus: „Nici gând. Cu toate acestea, exact așa s-a întâmplat. Iertat, restaurat și privind în urmă, David a scris această rugăciune: „Ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după Legea Domnului! Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui, cari-L caută din toată inima lor, care nu săvârșesc nici o nelegiuire, și umblă în căile Lui! Tu ai dat poruncile Tale ca să fie păzite cu sfințenie. O, de ar ținti căile mele la păzirea orânduirilor Tale! Atunci nu voi roși de rușine, la vederea tuturor poruncilor Tale! Te voi lăuda cu inimă neprihănită, când voi învăța legile dreptății Tale. Vreau să păzesc orânduirile Tale: nu mă părăsi de tot! Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după Cuvântul Tău. Te caut din toată inima mea; nu mă lăsa să mă abat de la poruncile Tale. Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta! Binecuvântat să fii Tu, Doamne! Învață-mă orânduirile Tale!” Cu buzele mele vestesc toate Hotărârile gurii Tale. Când urmez învățăturile Tale, mă bucur de parc-aș avea toate comorile. Mă gândesc adânc la poruncile Tale, și cărările Tale le am sub ochi. Mă desfătez în orânduirile Tale, și nu uit Cuvântul Tău. Fă bine robului Tău, ca să trăiesc și să păzesc Cuvântul Tău! Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale!” (v. 1-18). Dacă și tu ai fost iertat și restaurat de Domnul, rostește această rugăciune, zilnic.

Share