OCUPĂ-ŢI LOCUL ÎN FAMILIE!

„Dumnezeu dă o familie celor părăsiţi” (Psalmul 68:6)

Trăirea în familia lui Dumnezeu poate fi plină de provocări. Pentru a te bucura şi a-ţi împlini rolul ca membru al familiei, trebuie să înţelegi trei lucruri: 1) Care îţi sunt drepturile. Când te-ai încrezut în Hristos, ca Mântuitor al tău, ai devenit membru al familiei răscumpărate a lui Dumnezeu (Ioan 3:3-6). Asta înseamnă că ai dreptul să fii acceptat, iubit, ocrotit, respectat, ajutat, instruit, echipat şi răsplătit. Indiferent de greşelile tale din trecut, Dumnezeu îţi garantează aceste drepturi, aşa că îmbrăţişează-le şi bucură-te de ele. 2) Care sunt regulile casei. Fără îndreptarul legii, se ajunge la anarhie. La fel este şi în familie. Îţi poţi imagina ce s-ar putea întâmpla dacă copiii ar face regulile în casă? Familia lui Dumnezeu nu este o democraţie. Regulile Lui nu se supun la vot. Dumnezeu a stabilit nişte principii neschimbătoare în Cuvântul Său, şi ele garantează binecuvântarea Lui. „De … veţi asculta, veţi mânca cele mai bune roade ale ţării” (Isaia 1:19). 3) Care ne sunt responsabilităţile unii fată de alţii. Tu eşti chemat să-ţi accepţi, să-ţi iubeşti şi să-ţi ajuţi fraţii şi surorile chiar dacă eşti egoist, imatur, critic şi iresponsabil. Nu uita că familia lui Dumnezeu se află încă „în construcţie”, dar e mult mai bună decât oricare altă alternativă! Tu trebuie să participi la viaţa obişnuită a familiei şi la activităţile ei. Credincioşii din biserica primară se întâlneau „în fiecare zi” (Faptele Apostolilor 2:46); prin urmare, ei au supravieţuit tuturor încercărilor Satanei de a-i distruge. Aşadar, susţine viaţa şi misiunea bisericii tale, care este acum familia ta, prin zeciuială, prin darurile tale şi prin timpul tău. Nu aştepta numai să primeşti; „pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu.” (2 Corinteni 9:7).

Share