Ocrotit de Biblie

„Cel ce stă sub ocrotirea Celui prea-înalt şi se odihneşte la umbra Ce­lui Atotputernic, zice despre Dom­nul: «El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!»”  Psalm 91.1-2

 

Ocrotit de Biblie

            La începutul secolului al XlX-lea, pe când Germania suspina sub dominaţia francezilor, un tânăr a vrut să treacă din Schleswig, care pe atunci aparţinea Dane­marcei, în alt oraş. Ajuns la graniţă, a fost bănuit că fa­ce spionaj şi astfel a fost condamnat la moarte. Gene­ralul francez, dorind să-l mai vadă pe condamnat înain­te de execuţie, l-a chemat în cabinetul său şi a dat or­din să i se percheziţioneze bagajele. Tânărul negustor, pentru a uşura cercetarea, a predat o listă cu toate obiectele din bagaje, în capul căreia se găsea Biblia. „Dumneata ai o Biblie?” a întrebat generalul. „Da”, a fost răspunsul negustorului. „Arată-mi-o!” Negusto­rul, fără să stea pe gânduri a deschis geamantanul şi a predat generalului Biblia. „Eşti liber”, i-a zis generalul, „un spion nu poartă Biblie la el.”

            Sperăm că tânărul negustor nu a purtat Biblia cu el ca un talisman, ci a cercetat-o mereu. Credinţa în Dumnezeu – Autorul Bibliei – ne scapă de încercări şi nu purtarea unor obiecte sau cărţi- De aceea, cititorule, pune-ţi încrederea în Dumnezeu: El este locul tău de scăpare!

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *