Ocrotirea Pruncului

 „…Irod… le-a zis: «Duceţi-vă de cercetaţi cu deamănuntul despre Prunc… daţi-mi şi mie de ştire, ca să vin şi eu să mă închin Lui.»Matei 2.7-8


Mesia – Cel născut Împărat – a sosit, dar poporul iudeu nu a vrut să-L primească, nu L-a cunoscut, pentru că El a venit într-o stare umilă, ca cel mai sărac om, iar ei aşteptau un Mesia care să vină cu glorie şi putere. În loc ca Isus să fie întâmpinat de popor şi de împărat, venirea Sa i-a tulburat. În schimb, nişte păgâni s-au dus să cerceteze, să-L caute şi să i se închine.
Se pare că cel mai tulburat era Irod. În spatele său stătea satan care veghea cu viclenie să omoare Pruncul, Cel născut Împărat. Sub inspiraţia satanică, Irod a trimis pe magi la Betleem să facă cercetări amănunţite despre Prunc. Apoi, sub aceeaşi inspiraţie, Irod a minţit cu neruşinare: „vin şi eu să mă închin Lui.“
Însă deasupra tuturor lucrurilor şi evenimentelor stă tot timpul Dumnezeu, care a vegheat ca Fiul Său să fie ocrotit de ticăloşia acelui împărat tulburat de cursul evenimentelor. Magii au fost înştiinţaţi de Dumnezeu în vis să nu mai meargă pe la Irod. Însă ura acestuia a fost mare: „s-a mâniat foarte tare şi a trimis să omoare pe toţi pruncii de parte bărbătească de la doi ani în jos.“ Însă Pruncul şi părinţii, prin grija lui Dumnezeu, erau departe de acel loc al urii.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *