OBIECTIVUL BISERICII CREȘTINE BAPTISTE BETANIA

OBIECTIVUL BISERICII CREȘTINE BAPTISTE BETANIA PENTRU ANUL 2014

CHEMARE LA SLUJIRE PRACTICĂ

Căci Fiul Omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți!” (Marcu 10:45)

            După o sumă semnificativă de ani, în cuprinsul cărora Biserica Betania s-a focalizat asupra unor obiective ce vizau viața de familie, încurajarea participării la serviciile divine ale Bisericii, ori mai recent implicarea în misiune, pentru anul 2014 intenționăm să propunem membrilor adunării noastre o angajare mai accentuată în înfăptuirea unor lucrări practice.

MOTIVAȚII:

–          Suntem salvați pentru a sluji. După salvare, slujirea este a doua temă majoră a Scripturii, un demers la care suntem cu toții îndatorați prin Cuvântul pilduitor al Mântuitorului (Ioan 13:13-17). Ne dovedim apartenența la o religie autentică, inclusiv prin modul în care înțelegem să venim în întâmpinarea nevoilor imediate ale celor de lângă noi (vezi Iacov 1:27).

–          Exemplele biblice ale unor generații care au fost chemate să-și investească energia pentru construcția ori restaurarea unor edificii închinate spre gloria lui Dumnezeu (Generația lui Solomon, Zorobabel ori Neemia).

–          Exemplul înaintașilor noștri. Apreciem sacrificiul celor care ne lasă moștenire această Biserică, precum și clădirea în care Biserica se adună la închinare. Anul acesta aniversăm 35 de ani de la nașterea Betaniei, 20 de ani de la inaugurarea noului locaș de cult. Nu mai e nou, sunt reparații care trebuie făcute și ceea ce dorim să comunicăm prin gestul nostru este faptul că nu zidurile în sine sunt importante, ci oamenii care le-au ridicat, precum și oamenii care astăzi se întâlnesc pentru închinare la adăpostul acestor ziduri.

–          Betania din Timișoara este clădită pe exemplul Betaniei biblice, o familie în care putem remarca o poziționare echilibrată în raport cu slujirea: Maria care stătea la picioarele Domnului Isus (ucenicia), Lazăr (evanghelizarea, mărturia) dar și Marta focalizată asupra slujirii practice.

–          Implicarea în slujirea practică este un excelent mijloc de strângere a relațiilor, de inserare a unui simțământ de apartenență la Biserică, dar și un instrument eficace de evanghelizare practică.

ÎN SENSUL ACESTA NE PROPUNEM:

–          O aplecare mai mare spre nevoile imediate cu care se confruntă cu precădere membrii dar și aparținătorii Bisericii.

–          Constituirea unei echipe care să sprijine persoane sau familii din Betania care din motive obiective (vârsta înaintată ori cazuri de boală) se află în imposibilitatea de a se gospodări. Odinioară „pocăiții” erau cunoscuți pentru modul în care se ajutau unii pe ceilalți.

–          Susținerea lucrărilor de reparații sau reamenajare din incinta clădirii Bisericii prin suportul financiar al membrilor Betaniei.

–          Realizarea lucrărilor menționate prin implicarea voluntară a membrilor noștri.

–          Continuarea lucrărilor cu caracter misionar și social de la Tinca, respectiv Turceni.

–          Intensificarea colaborării cu Fundația MLI pentru implicarea unui număr mai mare de membrii ai Betaniei în lucrări cu caracter social.

–         Identificarea altor modalități de slujire practică în Biserică, precum și în comunitatea în care suntem așezați.

Păstorii și Comitetul Bisericii Betania

Share