OAMENII ÎNŢELEPŢI ÎNCĂ ÎL CAUTĂ (4)

„Cercetaţi Scripturile pentru că … ele mărturisesc despre Mine” (Ioan 5:39)

Naşterea Domnului Isus împarte istoria în două: Î.Hr. (înainte de Hristos) şi d.Hr. (după Hristos). Istoria este – povestea Lui! Să remarcăm încă un loc în care magii nu L-au găsit pe Hristos: în biserică. Uimitor, nu-i aşa? Cărturarii şi teologii au cercetat cu atenţie sulurile prăfuite, aşa cum au făcut de altfel timp de generaţii. Ei au predicat în adunările lor că Mesia va veni, dar nu L-au recunoscut şi nu L-au acceptat când a venit. Totuşi, versetele din Vechiul Testament pe care le-au citit erau pline de vestea venirii Lui. Ei au descris obârşia Lui astfel: Dumnezeu i-a zis lui Avraam: „toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine şi în sămânţa ta” (Geneza 28:14). Ei au identificat seminţia din care se va naşte: „Toiagul de domnie nu se va depărta din luda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Şilo, şi de El vor asculta popoarele” (Geneza 49:10). Ei au descris familia Sa de origine: „o Odraslă va ieşi din tulpina lui Isai (tatăl lui David), şi un Vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului Se va odihni peste El” (Isaia 11:1-2). Ei au prezis naşterea Lui din fecioară: „Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un fiu, şi-i va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi)” (Isaia 7:14). Proorocul Daniel a afirmat chiar vremea în care Se va naşte (Daniel 9:25). Şi acest Dumnezeu al preciziei şi al anticipării are un plan şi pentru viaţa ta, singurul plan care te poate mulţumi şi care îţi poate aduce fericire. Iar vestea bună este că El vine când cineva L-a invitat. Aşa că invită-L astăzi în viaţa ta.

Share