O MLĂDITĂ SI O MIREASĂ

“Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele” (loan 15:5)

Biblia ne oferă două imagini interesante ale relaţiei noastre cu Domnul Isus: 1) O mlădită. “Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine, şi în cine rămân Eu, aduce multă roadă”. Domnul Isus doreşte să fie la fel de aproape de tine precum este o mlădiţă de viţă. Una e prelungirea celeilalte. E imposibil să-ţi dai seama unde începe una şi unde se termină cealaltă. Mlădiţa nu este legată numai în momentul rodirii. Vierul nu ţine mlădiţe într-o cutie şi apoi, în ziua în care îşi doreşte struguri le lipeşte de vită. Nu, mlădita extrage hrană în mod constant din vită. Separarea înseamnă moarte sigură. 2) O mireasă (2 Corinteni 11:2). Nu suntem noi mireasa lui Hristos? Nu l-am făcut un jurământ şi nu ne-a făcut El promisiuni? Ce implică căsătoria noastră cu Hristos? în primul rând, comunicarea nu încetează niciodată. într-un cămin fericit, soţul nu vorbeşte cu soţia numai atunci când doreşte ceva. Nu vine acasă numai când doreşte o mâncare bună sau o cămaşă curată sau puţină afecţiune. Căsniciile sănătoase au un simţ al “rămânerii”. Există tandreţe, onestitate, comunicare în desfăşurare. Uneori mergem la Dumnezeu cu bucuriile noastre, uneori cu suferinţele noastre, dar întotdeauna mergem la El. Şi cu cât mergem mai mult, cu atât mai mult devenim ca El. Cei ce trăiesc mult împreună ajung să aibă vocea la fel, să vorbească la fel şi chiar să gândească la fel. Pe măsură ce umblăm cu Isus, îi preluăm gândurile, principiile, atitudinile. Cu adevărat învăţăm să avem o inimă ca a Lui.

Share