NUMELE TĂU E SCRIS ÎN TESTAMENTUL LUI DUMNEZEU (1)

„Cuvântul… vă poate da moştenirea” (Faptele Apostolilor 20:32)

Linda Knox avea peste optzeci de ani când a murit de malnutriţie în apartamentul ei din Chicago. Din câte se pare, îşi pierduse vederea şi mintea îi juca feste. Printre lucrurile ei, s-a găsit echivalentul a 102.000 de lire în cecuri neîncasate, 113.000 de lire sub formă de opere de artă, 240.000 sub formă de bijuterii şi 31.000 ca obiecte antice. În total, avea o avere ce valora 492.000 de lire – şi cu toate acestea a murit în singurătate şi sărăcie. Ce e însă şi mai rău e că îşi redactase un testament prin care lăsa totul familiei şi prietenilor. Dar nu l-a legalizat niciodată şi a rămas neexecutat, aşa că moştenitorii ei nu au ştiut de moştenirea lor. Putem învăţa de aici o lecţie. Când Hristos a murit şi s-a înălţat la cer, El a lăsat un testament. Numele tău e scris în el! Poate spui: „Unde aş putea găsi şi eu un exemplar?” în Cuvântul Său! Tu eşti „moştenitor al lui Dumnezeu, şi împreună moştenitor cu Hristos” (Romani 8:17). Odată ce acest adevăr îţi pătrunde în suflet, atitudinea ta faţă de citirea Bibliei se va schimba radical. În loc să petreci ore fără număr uitându-te la televizor sau navigând pe Internet, vei începe să cugeţi „zi şi noapte” la Scripturi. Prin urmare, vei începe „să izbândeşti în toate lucrările tale” (Iosua 1:8, Psalmul 1:2-3). Acum înţelegi de ce David a spus: „Mă desfătez în poruncile Tale, căci le iubesc … Mai mult preţuieşte pentru mine legea gurii Tale, decât o mie de lucruri din aur şi din argint” (Psalmul 119:47, 72). Petru a scris: „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa …El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti” (2 Petru 1:3-4). Ce altceva ai mai putea cere?

Share