NU-TI PIERDE PASIUNEA PENTRU HRISTOS

“Să Iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău cu toată inima ta” (Deuteronom 6:5)

Lepădarea lui Petru de Hristos s-a petrecut după o serie de evenimente interesante care au con­dus în direcţia aceasta. Mai întâi, Domnul Isus l-a avertizat că el este ţinta vrăşmaşului: “Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta; şi după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi” (Luca 22:31-32). Apoi citim că atunci când autorităţile au venit să-L aresteze pe Hristos, Petru “mergea după El de departe” (Luca 22:54). Să remarcăm faptul că Petru se îndepărtase de Hristos. Apoi omul care a jurat că va muri pentru Isus a negat că-L cunoaşte. În acel moment a cântat cocoşul, Petru şi-a adus aminte de promisiunea făcut lui Isus şi “a ieşit afară, şi a plâns cu amar” (Luca 22:55-62). Să remarcăm care este mecanismul:

a) eşti nepregătit pentru atacul vrăşmaşului;

b) laşi ca munca şi familia să te facă să uiţi că angajamentul tău trebuie să fie mai întâi faţă de Dumnezeu;

c) ajungi să fi înfrânt din punct de vedere spiritual. Poate spui: “Mie nu mi se va întâmpla niciodată aşa ceva”! Motivul pentru care “Satan v-a cerut” este pentru că el ştie că dacă ai pasiune pentru planul lui Hristos, nu vei mai putea fi oprit. De bună seamă, dorinţa care arde înlăuntrul tău este energia care te face să rezişti atacurilor vrăşmaşului.

Există un motiv pentru care răstignirea a fost numită patimă. Biblia spune despre Hristos: “care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu” (Evrei 12:2). Şi în timp ce murea, Isus făcea acest lucru pentru alţii. Aceasta înseamnă pasiune! Aşadar, cuvântul pentru tine astăzi este: “Nu-ţi pierde pasi­unea pentru Dumnezeu”.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *