NU TE TEME! (1)

“Cuvântul Domnului a vorbit lui Avram … şi a zis: “Avrame, nu te teme” (Geneza 15:1]

Dumnezeu i-a cerut lui Avraam să facă un lucru foarte greu: “Ieşi din ţara ta … şi din casa tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare … Avram a plecat, cum îi spusese Domnul” (Geneza 12:1-4). Dacă ţi-e frică să-ţi schimbi locul de muncă, casa sau oraşul, bazeazâ-te pe acest verset, deoarece în calitate de copil răscumpărat al lui Dumnezeu, ai dreptul la binecuvântarea lui Avraam. Toate temerile noastre se reduc de fapt la aceste două întrebări: Prima: “Doamne, mă vei ocroti?” A doua: “Doamne, te vei îngriji de mine?” Lui Avraam Dumnezeu îi dă răspuns: “nu te teme; Eu sunt scutul tău şi răsplata ta cea foarte mare” (Geneza 15:1). Cuvintele “răsplata ta cea foarte mare” înseamnă “eu sunt resursa ta nesecată, inepuizabilă, care creşte mereu”. Extraordinar! Nu trebuie să apelezi la nimeni altcineva pentru protecţie sau sprijin; Dumnezeu te-a acoperit! Să vedem ce s-a întâmplat apoi. Dumnezeu a intrat într-un legământ cu Avraam (Geneza 15:17); El i-a spus: “Voi avea grijă de tine şi de urmaşii tăi câte zile vei trăi”. Dar s-a ivit o problemă: “Păsările răpitoare s-au năpustit peste stârvuri; dar Avram ie-a izgonit” (Geneza 15:11). Există o lecţie aici. Chiar dacă Dumnezeu a promis că se va îngriji de tine, trebuie să laşi la o_ parte îngrijorările pe care ţi le trimite Satana ca pe nişte păsări răpitoare. Cum poţi face asta? încrezându-te cu fermitate în promisiunile pe care ţi le-a făcut Dumnezeu în Cuvântul Său.

Share