NU TE MAI PREFACE !

“Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi” (loan 10:11]

Există două moduri în care ne asemănăm cu oile: 1) Fără un păstor care să ne călăuzească, ne implicăm în lucruri care ne rănesc. Dumnezeu nu are “super-oi”. Biblia spune: “Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui” (Isaia 53:6). Asemenea oilor, uneori suntem lipsiţi de idei şi încăpăţânaţi, alegând lucruri care sfârşesc rău dacă nu intervine Dumnezeu. 2) Oile nu sunt destul de deştepte să-şi ascundă slăbiciunile. Fireşte, dorinţa lor de a fi ceea ce sunt este punctul lor forte. F.B. Meyer a spus: “Obişnuiam să cred că darurile lui Dumnezeu se găsesc pe rafturi, unul peste altul şi cu cât creştem mai înalţi, cu atât mai uşor ajungem la ele. Acum găsesc că ele se găsesc pe rafturi unul sub altul şi nu e o chestiune de creştere în înălţime, ci de a te apleca mai jos”. Solomon a spus: “înţelepciunea este cu cei smeriţi” (Proverbe 11:2). De vreme ce Dumnezeu ştie deja totul despre tine, de ce te mal deranjezi să te prefaci? în plus, lucrurile pe care refuzăm să le recunoaştem şi cu care să ne confruntăm ne împiedică creşterea şi ne limitează capacitatea de a-l fi folositori lui Dumnezeu. E un preţ prea mare de plătit! Dumnezeu preţuieşte adevărul şi aşteaptă să fii sincer faţă de El, faţă de alţi oameni şi faţă de tine însuţi. Pavel scrie: “credincioşi adevărului [în toate lucrurile, spunând adevărul, purtându-ne conform adevărului, trăind în adevăr” (Efeseni 4:15). Iar lacov adaugă: “Mărturisiţi-vă unii altora păcatele, şl rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi” (lacov 5:16). Cu toţii avem plusurile şi minusurile noastre, dar când îi oferi lui Dumnezeu tot ceea ce eşti (şi ce nu eşti), El te va binecuvânta.

Share