NU TE MAI ÎNDOI DE MÂNTUIREA TA

„Dragostea desăvârşită izgoneşte frica” (1 loan 4:18)

Dai cumva tot ce ai tu mai bun în slujirea ta pentru Domnul şi cu toate acestea uneori te îndoieşti de mântuirea ta? Deşi nu eşti conştient de nici un păcat anume din viaţa ta, te simţi totuşi nedemn de a sta în prezenţa lui Dumnezeu, fără să mai crezi în acceptarea Sa. Citeşte acest verset. Sau mai bine scrie-l undeva şi poartă-l cu tine: „dragostea desăvârşită izgoneşte frica”. Dacă Dumnezeu te-ar iubi cu o dragoste imperfectă, ai avea motiv de îngrijorare. Dragostea omenească, care este imperfectă, ţine o evidenţă a păcatelor şi o consultă destul de des. Dar nu şi dragostea lui Dumnezeu. în clipa în care îţi pui încrederea în Hristos, El te consideră „neprihănit” şi deplin acceptat din momentul acela. Dragostea Lui alungă frica, deoarece alungă păcatul. îţi aduci aminte de aceste cuvinte din epistola lui loan? „Ori în ce ne osândeşte inima noastră;… Dumnezeu este mai mare decât inima noastră, şi cunoaşte toate lucrurile” (1 loan 3:20). Asta înseamnă că este posibil să fii iertat şi totuşi să te simţi neiertat. Deci când te simţi neiertat, îndoieşte-te de sentimentele tale în loc să te îndoieşti de Dumnezeu. Nu da nici un vot emoţiilor tale. Du-te înapoi la verset. Cuvântul lui Dumnezeu stă deasupra oricărei auto-critici şi a oricărei păreri îndoielnice. După cum Pavel i-a spus lui Tit: „harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat …Spune lucrurile acestea, sfătuieşte …” (Tit 2:11, 15). Crezi în Hristos ca fiind Mântuitorul tău? Atunci începe să iubeşti cu îndrăzneală şi trăieşte plin de viaţă. Nimic nu dezvoltă mai mult curajul decât o doză limpede de har. „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire” (1 loan 1:9). Să remarcăm cuvintele „orice nelegiuire”. După ce ai primit iertarea lui Dumnezeu, trăieşte o viaţă de om iertat!

Share