NU RENUNŢA PÂNĂ NU O PRIMEŞTI

“David a întrebat iarăşi pe Dumnezeu” (1 Cronici 14:14)

Biblia spune: “David a întrebat iarăşi pe Dumnezeu. Şi Dumnezeu i-a zis: “Să nu te sui după ei; întoarce-te de la ei, şi mergi asupra lor prin faţa duzilor. Când vei auzi un vuiet de paşi în vârfurile duzilor, atunci să ieşi la luptă, căci Dumnezeu merge înaintea ta, ca să bată oastea Filistenilor.” David a făcut cum îi poruncise Dumnezeu, şi oastea Filistenilor a fost bătută” (v. 14-16). Să remarcăm trei lucruri în această relatare: 1) David a refuzat să facă vreo mişcare până nu s-a consultat cu Domnul. Observăm cuvintele: “David a întrebat iarăşi pe Dumnezeu”. Nu era ceva ce făcea ocazional sau în vremuri de criză, ci era ceva ce făcea în mod regulat. 2) David a aşteptat până ce a auzit un anumit sunet: “un vuiet de paşi în vârfurile duzilor”. Îl cunoşti tu suficient de bine pe Dumnezeu încât să recunoşti sunetul glasului Său? Cu timpul şi prin testare, poţi. “Voi aţi primit ungerea din partea Celui Sfânt, şi ştiţi orice lucru” (1 loan 2:20). Nu doar că ştii ce doreşte Dumnezeu să faci, dar Ei va crea efectiv în tine dorinţa de a face lucrul acela. “Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea” (Filipeni 2:13). 3) David s-a dus ştiind că Dumnezeu era deja înaintea lui ca să înlăture orice obstacol care îi stă în cale. Biblia spune: “Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă” (lacov 1:5). Înţelepciunea este “capacitatea de a folosi cunoaşterea în aşa fel încât să întâmpini cu succes provocările vieţii”. Poţi dobândi cunoştinţa din cărţi şi din şcoli, dar înţelepciunea este un dar de la Dumnezeu. Nu renunţa până nu o obţii!

Share