Nu mai am nici o îndoială

1 FEBRUARIE

„…niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea şi necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu.” Evrei 3.12

Nu mai am nicio îndoială

            Un bărbat nu credea pasajul în care se vorbeşte despre scăparea lui Daniel în groapa cu lei. Într-o iarnă foarte geroasă, bărbatul trecea cu sania trasă de cai pe la marginea unei păduri. În sanie mai era şi unicul său copilaş. Deodată, în faţa lui apăru o haită de şase lupi, care făcu un semicerc în calea sa. Părul i se ridicase măciucă sub căciulă. A sărutat copi­lul şi a coborât din sanie pentru a lua caii de hăţuri. A închis ochii, a ocolit puţin lupii şi a zis: „Doamne, te rog, păzeşte-mă!” Aştepta din clipă în clipă ca lupii să se năpustească asupra lui, dar nu i s-a întâmplat nimic. Când a deschis ochii, lupii rămăseseră cu mult în urmă. De atunci, bărbatul a spus: „Nu mai am nicio îndoială; cred că Dumnezeu l-a păzit pe Daniel în groapa cu lei.”

            Cât de zăbavnici suntem în sufletele noastre de a crede ce a spus Dumnezeu în Cuvântul Său! Vrăjmaşul sufletelor noastre, diavolul, vrea să ne ţină într-o ast­fel de stare de necredinţă pentru a ne lipsi de bucuria care vine prin credinţa în Mântuitorul, de pacea Sa şi toate lucrările Sale. O, de ne-am deschide inima la spu­sele Domnului! Atunci nu vom avea nicio îndoială!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *