NU-L FĂ DE RUŞINE PE ISUS

„ Marele preot a întrebat pe Isus despre ucenicii Lui şi despre învăţătura Lui” (Ioan 18:19)

Dacă Domnul Isus poate avea „milă de slăbiciunile noastre”, poate fi făcut El de ruşine prin faptele şi atitudinile noastre? (Evrei 4:15).Ce jenant a fost când Maria şi Iosif L-au întrerupt când avea doisprezece ani şi stătea în Templu, confruntându-Se cu cei mai buni cărturari. Ei L-au luat deoparte şi I-au zis: „Iată că tatăl Tău şi eu Te-am căutat cu îngrijorare” (Luca 2:48). Cât este de jenant să te ridici în picioare în biserică şi să anunţi că eşti Mesia, după care cei cu care ai crescut să te alunge din oraş şi să încerce să te arunce de pe o stâncă (Luca 4:29). Ce jenant când i-a spus lui lair că fiica lui care a murit numai doarme şi cei aflaţi în jurul Lui „îşi băteau joc de El” (Matei 9:24). Acum gândeşte-te la următoarele. Când Marele Preot L-a întrebat pe Domnul Isus despre învăţătura Sa, El a răspuns: „Pentru ce Mă întrebi pe Mine? Întreabă pe cei ce M-au auzit” (Ioan 18:21). Drept care, unul dintre soldaţii care stăteau lângă Isus L-a lovit peste faţă. Ce ruşinos! Dar ruşinea supremă din viaţa lui Isus a fost când Marele Preot L-a întrebat despre ucenicii Lui. Unde erau? luda L-a trădat, Petru s-a lepădat de El şi ceilalţi au fugit ca să se ascundă. Ce putea să spună? Aşadar, iată o întrebare: Caracterul, purtarea şi dedicarea ta faţă de Hristos sunt un izvor de bucurie pentru El sau de ruşine? Gandhi a spus: „Dacă creştinii ar trăi cu adevărat după învăţăturile lui Hristos, întreaga Indie ar fi astăzi creştină”. Când vine vorba despre doctrină, s-ar putea să fii pregătit. Dar când vine vorba de ucenicie, cum stai?

Share