Nu ar fi putut Domnul Isus să scape, să Se salveze?

„Preoţii cei mai de seamă, împreună cu cărturarii şi bătrânii, îşi băteau şi ei joc de El, şi ziceau: «Pe alţii i-a mântuit iar pe Sine nu Se poate mântui!»“ Matei 27.41,42

Nu ar fi putut Domnul Isus să scape, să Se salveze? Da, dar atunci am fi fost cu toţii pierduţi veşnic. El nu a vrut să Se scape pe Sine, când alţii trebuiau să fie salvaţi. El ştia că nu există o altă cale decât moartea Sa de ispăşire, pentru a putea aduce oameni sărmani, căzuţi, din mizeria păcatului la inima de Tată a lui Dumnezeu. Când în ciuda acestei batjocuri a rămas la cruce, S-a asemănat acelui slujitor evreu care spunea: „Eu iubesc pe stăpânul meu, pe nevastă-mea şi pe copiii mei, şi nu vreau să ies slobod.“
El nu a vrut să Se salveze, pentru că a vrut să te salveze pe tine şi pe mine. El a venit, „să caute şi să mântuiască ce era pierdut“; nu să caute ceva pentru Sine, ci „ca să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi“.
Dar să nu uităm niciodată privind toate aceste fapte minunate care ne privesc şi pe noi, cât de mult a rănit această batjocură inima Mântuitorului răstignit. El, care S-a gândit numai la alţii, a fost aşa de dispreţuit!

stre? Ce literatură citesc ei? Dacă ascultă discuţiile noastre, ce fel de cuvinte frumoase sau urâte aud ei şi ce fel de comportament văd ei la noi? Suntem un exemplu pentru ceea ce înseamnă a-L iubi pe Domnul Isus şi a fi un ajutor pentru alţii? Există un climat duhovnicesc bun în casa noastră? Facem totul pentru a umple inimile copiilor cu gândurile lui Dumnezeu?
Când copiii vor fi mari, vor reflecta ceea ce au învăţat şi experimentat în anii în care au fost capabili să înveţe. De aceea să fim atenţi, ca aceşti mici „bureţi“ să absoarbă în casele noastre numai ceea ce este de folos, bun şi spre zidire.

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *