„NU AM PRIVIT NICIODATĂ ÎN SUS DE AICI!”

Ridicaţi-vă ochii in sus, si priviţii Cine a făcut aceste lucruri?   Isaia 40:26

Prietenul meu Mark era pe terenul de golf unde mai jucase de multe ori. Deodată a exclamat către partenerii săi de joc:
„Priviţi, ce privelişte minunată!” Dincolo de dunele aurii ale nisipului se desfăşura o imagime minunată a Lacului Michigan, cu oglinda apelor albastre sclipind în lumina acelei veri splendide. De fiecare dată, înainte de a ajunge în acel punct specific, Mark fusese concentrat la joc şi la problemele lui. Ochii îi fuseseră aplecaţi numai în jos. „Nu am privit niciodată în sus de aici!” a exclamat el.
Cuvintele lui m-au făcut să mă gîndesc la oamenii cărora Isaia le-a vorbit cu previziune profetică. Vor fi în exilul babilonian, departe de ţară, într-o situaţie precară. Profetul îi sfătuieşte să privească în sus, să-şi ridice ochii în sus amintindu-şi de maiestatea, puterea
şi credincioşia Domnului Suveran peste totul.
Acest sfat este bun şi pentru noi cei de azi. Uneori devenim atît de preocupaţi de dificultăţile vieţii, sau atît de copleşiţi de anumite situaţii, că pierdem perspectiva lui Dumnezeu. Sîntem în locuri problemă care ne absorb interesul şi ne limitează viziunea. Poate fi biroul unde lucrăm, sau prezenţa unei persoane dificile. Poate fi
un pat de spital sau camera unde zăcem bolnavi. Sîntem descurajaţi şi slăbiţi. Dacă aşa este, atunci avem nevoie să privim în sus şi să vedem din nou grandoarea şi puterea Dumnezeului nostru atotputernic. Să nu ajungem să spunem vreodată: „Niciodată n-am
privit în sus din locul acesta!” – D.C.E.

De vezi ce minuni poate Domnul să facă Privind în jur la toate cele create, încrede-te atunci în puterea-I divină; Sigur te va trece cu bine prin toate.           D.J.D.

 

Unii oameni văd mai multe lucruri ale lui Dumnezeu plimbîndu-se în jurul casei, decît văd alţii făcînd călătorii împrejurul lumii.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *