NIMENI NU ESTE CA ISUS (3)

„Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Imi găsesc plăcerea Mea: de El să ascultați” (Matei 17:5)

Pe munte când Isus s-a schimbat ia față, Moise. cel ce a dat Legea și Mie, cel ce-i reprezintă pe profeți, au stat lângă Domnul Isus. Dar Domnul Isus i-a depășit în strălucire. Biblia spune: „Hainele Lui s-au făcut strălucitoare și foarte albe, de o albeață pe care nici un nălbitor de pe pământ n-o poate da” (Marcu 9:3). în acel moment, Domnul Isus a fost Dumnezeu în forma Sa cea mai pură. Copleșit de El, Petru a spus: „Doamne,… dacă vrei, am să fac aici trei colibi: una pentru Tine, una pentru Moise și una pentru 11ie” (Matei 17:4). A fost un sentiment sincer, dar a fost sincer greșit. „Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un por luminos cu umbra lui. Și din nor s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea Mea: de El să ascultați.” Cuvântul preaiubit implică „unic.” Nu este nimeni ca Isus! Nici Moise. Nici llie. Nici Petru. Nici Măria, Buda sau Mahomed. Nimeni din cer sau de pe pământ. Trei „colibi” i-ar fi făcut pe Moise și pe llie egali cu Hristos și Dumnezeu nu dorește așa ceva. Numai o persoană de pe munte merita și merită să primească închinare. „Când au auzit, ucenicii au căzut cu fețele la pământ, și s-au înspăimântat foarte tare” (Matei 17:6). Cel ce a pus stelele în spațiu și a făcut ca Faraon să moară pe fundul Mării Roșii a stat printre ei. înfățișarea Lui le-a tăiat răsuflarea, i-a lăsat fără nici o urmă de aroganță și i-a făcut să se plece cu fața la pământ. De când nu ai mai simțit așa reverență față de Dumnezeu?

Share