Nicovala Domnului

…Cuvântul Domnului rămâne în veac. Şi acesta este Cuvântul, care v-a fost propovăduit prin Evanghelie.1 Petru 1.25


La Paris există un monument în cinstea credincioşilor hughenoţi, care au fost masacraţi în noaptea sfântului Bartolomeu. Monumentul reprezintă o nicovală mare şi un număr de ciocane sfărâmate, iar dedesubt inscripţia: „Opintiţi-vă cât vreţi, hoarde duşmănoase! Ciocanele voastre se sfarmă, dar nicovala Domnului rămâne.“
Inscripţia de pe monumentul din Paris este un adevăr ce a rămas peste veacuri. S-ar putea scrie volume întregi despre lupta dusă împotriva Bibliei. Cei care au luptat s-au întors în ţărâna pământului aşteptând judecata lui Dumnezeu, iar Biblia a rămas aceeaşi lumină pe cărarea celor ce o cred. Cine a primit mesajul Bibliei, prin credinţă, a aflat de existenţa unei vieţi veşnice, de un Mântuitor care a adus graţierea de sub robia păcatului, de un Dumnezeu plin de dragoste, care a devenit Tatăl credincioşilor.
Această Carte, care este Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie ascultată, crezută şi respectată. Să strângem Cuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre ca pe cea mai preţioasă comoară, pe care o avem pe pământ şi ca o siguranţă în zilele furtunoase, dar şi în zilele senine!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *