NEMULȚUMIREA CONSTRUCTIVĂ

„Moise a adus pricina lor înaintea Domnului” (Numeri 27:5)

Când ai reputația unui nemulțumit, oamenii vor începe sa te evite. În Vechiul Testament găsim o relatare interesantă despre cele cinci fiice ale lui Țelofhad. lată problema lor. Tatăl fetelor a murit în pustie înainte ca iudeii să intre în Țara Promisă. Țelofhad nu avea fii cărora să le lase moștenire pământul, iar legea nu le dădea voie fiicelor sale să-l primească. Prin urmare, fără tată, frați, soți, fii sau alți aparținători de parte bărbătească, fiicele lui Țelofhad au fost lăsate complet pe dinafară. Nu era corect, însă așa era legea. Așa că, în loc să se plângă altora, surorile și-au prezentat „cererea de a primi moștenire” înaintea lui Moise și a celorlalți conducători. Când Moise le-a adus pricina înaintea Domnului, El a fost de acord cu ele și le-a onorat-o (vezi Numeri 27:1-11). Care crezi că ar fi fost rezultatul dacă s-ar fi plâns tuturor celor care erau dispuși să le asculte, în loc să apeleze direct la cei care puteau face ceva, și anume la Moise și la Dumnezeu? Cu siguranță că nu și-ar fi primit moștenirea. Să înțelegem un lucru; Dumnezeu nu-i poate binecuvânta pe cei care se plâng! Păcatul văicărelii l-a mâniat atât de tare pe Dumnezeu că a împiedicat o întreagă generație, de iudei, să moștenească Țara Promisă când se aflau chiar la granița ei. Poate spui: „am suferit o nedreptate, cui să mă plâng?” Lui Dumnezeu, Cel care poate face ceva! Psalmistul a scris: „Îmi vărs necazul înaintea Lui, și-mi povestesc strâmtorarea înaintea Lui” (Psalmul 142:2). E cel mai bun sfat pe care-l poți primi!

Share