NAŞTEREA DOMNULUI – PLEACĂ-TE PE GENUNCHI !

“In ţinutul acela erau nişte păstori” (Luca 2:8)

Povestirea Crăciunului se desfăşoară în felul următor: “în ţinutul acela erau nişte păstori, care … făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor… Dar îngerul le-a zis: “Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos, Domnul, lată semnul, după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle” (Luca 2:8). Te-ai întrebat vreodată de ce îngerul le-a vorbit prima dată păstorilor, o meserie considerată a fi cea mai joasă pe scara ierarhiei sociale? Să ne gândim puţin: dacă ar fi vorbit cu liderii religioşi, ei ar fi trebuit să-şi consulte cărţile doctrinare şi comitetele denominaţionale. Dacă s-ar fi arătat celebrităţilor, ele ar fi trebuit să verifice şi să vadă cine urmăreşte evenimentul. Dacă li s-ar fi arătat directorilor executivi, ei ar fi trebuit să-şi consulte agendele şi planificările. Aşa că el a dat cea mai mare veste din istorie celor ce nu au avut nici un topor de ascuţit, nici o reputaţie de protejat şi nici o scară de urcat; unor oameni cu inimi smerite şi minţi deschise; unor oameni cu credinţă simplă, ca cea a unor copii. Ai înţeles ideea? În afara Betleemului, există o biserică ce marchează locul de naştere al lui Isus. În spatele altarului se află o peşteră cu o stea simbolică încastrată în podea. Se poate intra în peşteră, dar cu o condiţie – trebuie să îngenunchezi. Uşa e prea joasă ca să poţi intra în picioare! Dumnezeu încă lucrează în felul acesta şi astăzi. îl vei găsi în locuri obişnuite. Dar pentru a-L experimenta, trebuie să te pleci pe genunchi.

Share