MERGI ÎN PUTEREA LUI

„Du-te cu puterea aceasta pe care o ai… oare nu te trimit Eu?”(Judecători 6:14)

Cineva a spus: „Nu există nimic mai ciudat ca omul, dar nimic mai important ca el!” Domnul Isus a înţeles acest principiu. El şi-a petrecut viaţa ca „unul care slujeşte” (Luca 22:27). El i-a ajutat pe cei consideraţi paria societăţii. El a căutat oaia pierdută în timp ce toate celelalte nouăzeci şi nouă au rămas să aştepte (Luca 15:4-6). Nici chiar pe cruce, Domnul Isus, nu s-a gândit la impactul lucrării Sale pe pământ sau la lucruri de ultim moment. El s-a ocupat cu iertarea tâlharului de pe crucea alăturată, rugându-Se Tatălui să-i ierte pe cei ce l-au răstignit şi cu încredinţarea mamei Lui cuiva, care să aibă grijă de ea după ce Se va înălţa la cer. Aşadar, programul lui Isus a fost oare mai puţin încărcat decât al nostru? Sau a ştiut El ceva ce noi nu ştim? De pildă, în loc să ne umplem jurnalele cu însemnări, ar trebui să fim preocupaţi de zidirea relaţiilor şi de dăruirea noastră totală în vieţile celor din jurul nostru. Gândeşte-te ce s-ar putea întâmpla dacă, asemenea Domnului Isus, am lua hotărârea conştientă de a ne investi timpul şi darurile în vieţile a doisprezece oameni. Posibilităţile sunt uluitoare! Poate te simţi intimidat de conceptul de a produce o schimbare în lume. Nu lăsa ca viziunea despre ceea ce este realizabil să fie limitată de ceea ce percepi ca fiind propriile tale calităţi şi defecte. „Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi” (Efeseni 3:20). Numai o părere contează – a lui Dumnezeu. El i-a zis lui Ghedeon: „Du-te cu puterea aceasta pe care o ai, şi izbăveşte pe Israel … oare nu te trimit Eu?” Puterea Celui ce trimite, nu slăbiciunea celui ce este trimis e cea care aduce o schimbare şi face posibilă biruinţa.

Share