MEDITEAZĂ SI CUGETĂ

“Cugetă asupra ei zi şl noapte” (losua 1:8)

Pastore, eşti cumva un slujitor vlăguit? Serveşti tu adunării tale mese sănătoase în fiecare duminică, în timp ce tu mori de foame din punct de vedere spiritual? Ai lăsat ca partea administrativă a bisericii să-ţi fure viaţa de rugăciune şi timpul petrecut în Scriptură ca să te zideşti? Unul din marile pericole ale lucrării este să dăruieşti fără să asimilezi. Din punct de vedere financiar, când oferi mai mult decât primeşti, ajungi la faliment. Acelaşi lucru ţi se poate întâmpla pe plan spiritual. Când losua l-a înlocuit pe Moise ca lider al Israelului, Dumnezeu i-a spus acelaşi lucru de trei ori: “întăreşte-te şi îmbărbătează-te” (v. 6, 7, 9). Apoi i-a explicat lui losua de unde îi va veni tăria şi curajul: “Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale, şi atunci vei lucra cu înţelepciune”. Să remarcăm cuvintele “atunci vei izbândi în toate lucrările tale. Depinde de tine câtă putere îţi iei şi cum o foloseşti (din Cuvânt) Cugetă (La Cuvântul lui Dumnezeu) zi şi noapte”.A medita înseamnă a rumega. Vacile sunt rumegătoare. Ele rup hrana, o înghit, o readuc în gură şi o mai mestecă şi de fiecare dată când fac lucrul acesta ele mai extrag ceva din ea. Aşa că mestecă Cuvântul lui Dumnezeu. Gândeşte-te la el.! Procesează-L! Dacă doreşti să fii sănătos pe plan spiritual, meditează şi rumegă Scriptura!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *