Meditatie – 6 mai

„Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul.“ Matei 4.1

În opoziţie cu noi, Domnul Isus a fost şi este curat, sfânt şi fără păcat. El nu putea să fie ispitit de păcat. De aceea diavolul a încercat să-L atace din afară. Dar n-a găsit niciun punct care să-L ducă pe Domnul la păcat. „Vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în Mine.“
Când Domnul Şi-a început slujba pe acest pământ, diavolul a venit cu viclenie, pentru a-L îndepărta pe Domnul de pe calea dependenţei de Dumnezeu. Dar după 40 de zile de încercare citim: „După ce L-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la El, până la o vreme.“
La scurt timp înainte de încheierea căii Sale pe acest pământ, când El vorbea despre suferinţele care-i stăteau înainte şi despre moarte, ucenicul Său Petru L-a mustrat cu cuvintele: „Să Te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu Ţi se întâmple aşa ceva.“ Domnul a trebuit să-i răspundă: „Înapoia Mea, satano!“ El l-a recunoscut pe acela care stătea în spatele lui Petru. Mântuitorul Şi-a urmat calea Sa. Când era în lupta grea în Ghetsimani şi vedea greutatea morţii de cruce, El S-a rugat lui Dumnezeu, Tatăl Său: „Facă-se nu ce voiesc Eu, ci ce voieşti Tu!“
Domnul a fost gata să fie făcut păcat pentru noi şi să meargă la moarte. Ca Om ascultător, El a luat paharul suferinţelor din mâna Tatălui, pentru a-l goli pe Golgota. Duşmanul nu l-a putut reţine. Isus Hristos S-a dovedit a fi Biruitorul.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *