Mântuirea lui Dumnezeu

Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care este în Hristos Isus.Romani 3.23-24


Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere faţa omului (Romani 2.11).
Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar… Nu este niciunul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu. Toţi s-au abătut, şi au ajuns nişte netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar (Romani 3.10-12).
Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi (Romani 5.8).
Sau dispreţuieşti tu bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungii Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă? (Romani 2.4)
Domnul… are o îndelungă răbdare pentru voi, şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă (2 Petru 3.9).
Întoaceţi-vă la Mine, şi veţi fi mântuiţi (Isaia 45.22).
Căci Tu eşti bun, Doamne, gata să ierţi, şi plin de îndurare cu toţi cei ce Te cheamă (Psalm 86.5).

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *