MÂNA LUI DUMNEZEU (4)

„Isus S-a plecat în jos, şi scria cu degetul pe pământ” (Ioan 8:6)

Mâna lui Dumnezeu în curăţire. Într-o zi, fariseii au adus o femeie la Hristos. A fost prinsă în preacurvie şi ei se aşteptau ca Isus s-o condamne. În schimb, „Isus S-a plecat în jos, şi scria cu degetul pe pământ”. Aşa este Isus! El s-a aplecat ca să se identifice cu victima în toată ruşinea ei, refuzând să asculte cuvintele acuzatorilor ei. Apoi i-a făcut să se împrăştie printr-o singură afirmaţie: „Cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel dintâi cu piatra în ea” (v. 7). Apoi Cel ce a venit să ne ridice, nu să ne doboare, i-a spus: „Nici Eu nu te osândesc. Du-te, şi să nu mai păcătuieşti” (v. 11). Întrebarea este: Unde găseşti puterea pentru a duce o astfel de viaţă? În Hristos! Poruncile Lui sunt cele care ne dau putere. El a spus: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii” (v. 12). Domnul Isus vede în fiecare buruiană un potenţial trandafir, în fiecare sceptic un potenţial credincios şi în fiecare păcătos un potenţial sfânt. Nu mai asculta glasurile care te condamnă. Nu te mai acuza pentru eşecurile tale. Vino la Isus astăzi; El te va curăţa, te va vindeca şi-ţi va da viaţa după care ai tânjit dintotdeauna. Nu mai trebuie să trăieşti sub controlul Satanei. Domnul Isus a spus: „dacă Eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, Împărăţia lui Dumnezeu a ajuns până la voi” (Luca 11:20).

Share