MÂNA DOMNULUI LA LUCRU

“Doamne, deschide-i ochii să vadă” (2 Împăraţi 6:17]

Biblia spune: “Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis-de-dimineaţă şi a ieşit. Şi iată că o oaste înconjura cetatea, cu cai şi care. Şi slujitorul a zis omului lui Dumnezeu: “Ah! domnul meu, cum vom face?” El a răspuns: “Nu te teme, căci mai mulţi sunt cei cu noi decât cei cu ei.” Elisei s-a rugat şi a zis: “Doamne, deschide-i ochii să vadă.” Şi Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai şi de care de foc împrejurul lui Elisei” (v. 15-17). Prin puterea lui Dumnezeu, slujitorul a văzut îngeri. Şi Dumnezeu te poate ajuta să vezi mâna Lui la lucru în situaţia prin care treci astăzi. El nu ne promite niciodată să îndepărteze încercările de noi, dar El ne promite să schimbe modul în care le vedem. După ce a enumerat multe din problemele sale, Pavel scrie: “în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit” (Romani 8:37). Noi am prefera o altă formulare. Noi am opta pentru “în afara tuturor acestor lucruri”, dar Pavel spune: “în toate aceste lucruri”. Soluţia nu este să evităm necazul, ci să schimbăm modul în care îl vedem. Dumnezeu întreabă: “cine face pe om … cu vedere?” Apoi răspunde: “Oare nu Eu, Domnul?” (Exod 4:11). Dumnezeu îi îngăduie slujitorului lui Elisei să vadă o armată de îngeri, lui lacov îi îngăduie să vadă o scară care se urca la cer şi lui Saul din Tars îi îngăduie să-L vadă pe Isus pe drumul spre Damasc. Orbul i-a spus Domnului Isus: “să capăt vederea” (Marcu 10:51) şi a plecat căpătându-şi vederea. Astăzi cere-l lui Dumnezeu să-ţi îngăduie să vezi mâna Lui în situaţia prin care treci.

Share