MAI MULT DECÂT BIRUITORI (1)

“…care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos” (2 Corinfeni 2:14)

Domnul Isus a spus: “în lume veţi avea necazuri” (loan 16:33). Dacă ai probleme, nu înseamnă neapărat că eşti necinstit, un eşec sau centrul manifestării neplăcerii lui Dumnezeu. Furtuna a pus la încercare atât casa credinciosului, cât şi pe cea a necredinciosului (Matei 7:24-27). Dar credinciosul a biruit-o. Aşadar, care e scopul lui Dumnezeu? Să te facă un învingător, nu un artist peisagist”! “Mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos”. Da, Dumnezeu te va scăpa, dar mai întâi El te va dezvolta. Există probleme pe care nu le poţi evita şi la care trebuie să faci faţă, cum ar fi: ereditatea ta fizică. Într-o societate obsedată de felul cum arată, eşti cumva nefericit cu privire la aspectul tău fizic? Te simţi prea înalt, prea scund, prea neatrăgător, neatletic, nasul e foarte urât, ai pistrui, bărbie dublă, urechi clăpăuge? Ai încercat să-l închizi la culoare, să-l deschizi la culoare, să-l accentuezi, să-l ascunzi, să-l micşorezi, să-l măreşti, dar nu reuşeşti să arate cum vrei tu ? Fereşte-te de normele carnale ale culturii noastre. “Prin faptul că se măsoară cu ei înşişi şi se pun alături ei cu ei înşişi, suni fără pricepere” (2 Corinteni 10:12). Biblia subliniază că “vai de cine se ceartă cu Făcătorul său! … Oare lutul zice el celui ce-l făţuieşte: “Ce faci ?” (isaia 45:9). Poţi avea cel mai bun aspect fizic când accepţi ce nu poţi schimba. Dumnezeu nu face greşeli. Nu fi ca cei “fără pricepere”. “Nu te uita la înfăţişarea şi înălţimea staturii …Domnul se uită la inimă” (1 Samuel 16:7). Adoptă standardul lui Dumnezeu, nu’al omului. începe să te apreciezi.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *