MAI DE PREŢ DECÂT PĂSARILE(1)

„Să nu vă temeţi: voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii. (Luca 12:7)

 Când ne-a învăţat cum să trăim, Domnul Isus s-a folosit de păsări pentru a ne ilustra ce a dorit să spună. În următoarele câteva zile ne vom uita la ele: O vrabie neînsemnată. „Nu se vând oare cinci vrăbii cu doi bani? Totuşi, nici una din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu …Deci să nu vă temeţi: voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii” (v. 6-7). În vremea lui Hristos, nu se vindeau hamburgeri, se vindeau vrăbii înfipte într-un băţ, prăjite la foc. Puteai cumpăra două cu un ban de aramă. Dar puteai cumpăra cinci pentru doi bani de aramă; vânzătorul ţi-o dădea pe a cincea gratis. Asta însemna că este fără valoare. Ce a dorit să spună Hristos? Tu ai valoare în ochii lui Dumnezeu! Simţi că dacă nu ai fi prezent, nimeni nu ţi-ar simţi lipsa; ca şi cum viaţa ta nu înseamnă nimic? Ai fi surprins să ştii câţi oameni, chiar şi din aceia cu profiluri înalte, se luptă cu sentimentul inferiorităţii şi nepotrivirii. Când Dumnezeu l-a chemat pe Ieremia să fie profet, el i-a explicat lui Dumnezeu că se teme de oameni. Aşa că Dumnezeu i-a spus: „Nu te teme de ei; căci Eu sunt cu tine ca să te scap” (Ieremia 1:8). Când te simţi lipsit de valoare, poţi trage concluzia că şi ceilalţi se simt la fel, aşa că începi să-i abordezi cu teamă sau cu agresivitate sau chiar în mod ofensator. Care este răspunsul? Adu-ţi aminte de valoarea pe care o ai în ochii lui Dumnezeu! Nu există respingere în dragostea Lui, numai deplină acceptare! Eşti conectat! Ai un prieten sus-pus. Domnul Isus a spus: „V-am numit prieteni” (loan 15:15). Te va accepta toată lumea? Nu, dar când îţi fundamentezi valoarea pe dragostea lui Dumnezeu şi pe acceptarea Sa, eşti liber să te bucuri de viaţă.

Share