Lumea vizibilă şi invizibilă

„Lucruri, pe care ochiul nu le-a văzut, … aşa sunt lucrurile, pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.” 1 Corinteni 2.9

Lumea vizibilă şi invizibilă

Cu ajutorul telescoapelor moderne, astăzi putem vedea foarte departe în univers şi observa corpuri cereşti, despre care nu ştiam odinioară: sori uri­aşi, miliarde de sisteme stelare, care conţin la rândul lor miliarde de stele şi care se află la milioane ani-lumină depărtare unele de altele. – Dacă universul este atât de uriaş, cât de puternic trebuie să fie Creatorul său, care a chemat totul la viaţă şi care menţine toate!

În timp ce putem privi tot mai departe în creaţia vizibi­lă, Biblia dă posibilitate „ochiului credinţei” să privească lumea invizibilă şi veşnică a lui Dumnezeu. Fără Cuvântul lui Dumnezeu nu am şti ceva despre acea lume, nu am şti despre Dumnezeu şi despre ceea ce a pregătit El în dra­gostea Sa mare pentru cei care prin credinţa în Fiul Său Isus Hristos au devenit copiii Săi.

Prin Biblie învăţăm să judecăm totul prin lumina veşnici­ei. Atunci recunoaştem nu numai un pământ mărunt, ci şi o lume pierdută. Omul nu este numai mărunt şi trecător, ci şi păcătos, vinovat în faţa lui Dumnezeu, Creatorul său. Dar tot în Biblie citim: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” (loan 3.16).

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *