LUCREAZĂ PENTRU DUMNEZEU – DUPĂ VOIA LUI

“Am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune” (Efeseni 2:10)

Dumnezeu a avut un plan pentru viaţa ta înainte de a te naşte. De bună seamă că de aceea te-a adus în lumea aceasta. A fi pur şi simplu “ocupat” nu a fost intenţia sa El doreşte să te vadă făcând faptele “pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele” Că te alături unei cauze demne şi îţi dai toate silinţele este un fapt lăudabil, dar poţi ajunge ca un dop pătrat într-o gaură rotundă, irosindu-ţi timpul şi energia fără a atinge scopul pe care l-a avut Dumnezeu în minte după măsura ta. El doreşte să fii condus de un scop, nu de o lucrare! Aşadar: 1) Cere-I să-ti descopere voia Lui pentru tine. “Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea” (Filipeni 2:13). De fapt, Dumnezeu va crea dorinţe în tine care te vor călăuzi  spre împlinirea scopului Său. Nu e noroc sau super spiritualitate, ci Dumnezeu care stă ia cârmă, conducându-ţi barca. 2) Asteaptă-te să faci mai mult decât esti capabil. O activitate condusă de propria persoană este o activitate limitată de propria persoană. O activitate condusă de Dumnezeu este o activitate nelimitată. Dumnezeu nu ne cheamă niciodată să facem ceea ce putem; El ne cheamă să facem ce poate El! “[El] prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi” (Efeseni 3:20). Ascultă, acţionează după indicaţiile Lui şi toate lucrurile vor deveni posibile pentru tine. 3) Când lucrul te solicită prea tare, bazează-te pe puterea Lui care locuieşte în tine. Pavel spune: “Pot totul în Hristos care mă întăreşte”. Câtă putere divină este necesară pentru sarcina ta? “Toată puterea Lui”. Uimitor! Şi ea îţi este la îndemână astăzi.

Share